Ana Sayfa Tıp&Sağlık Tip 1 Diyabet Gelişişimi Aylar Öncesi Tahmin Edilebilecek

Tip 1 Diyabet Gelişişimi Aylar Öncesi Tahmin Edilebilecek

Bilim insanları, semptomlar ortaya çıkmadan aylar önce kimlerde Tip 1 diyabet gelişeceğini tahmin etmede önemli bir adım attılar.

Araştırmacılar, genetik olarak tip 1 diyabet geliştirmeye yatkın çocukların kanını analiz ettiler ve semptomlar ortaya çıkmadan aylar önce hastalığa yol açan otoimmüniteyi tahmin eden bir dizi protein belirlediler.

Ttip 1 diyabette (T1D), vücudun bağışıklık sistemi pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerine saldırır ve yok eder. Bu, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen tedavi edilemez, kronik bir durumdur, ancak buna neden olan otoimmün tepkinin altında yatan tetikleyiciler ve mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır.

Washington’daki Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı’ndan (PNNL) araştırmacılar, T1D’ye yol açan otoimmün süreci tespit edebilecek biyobelirteçler aradılar.

Mevcut çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Gençlerde Diyabetin Çevresel Belirleyicileri (TEDDY) çalışmasına katılan, doğumdan altı yaşına kadar 184 çocuktan düzenli olarak aldıkları 2.252 kan örneğini inceledi.

TEDDY çalışması, genetik olarak yatkın bazı çocukların neden T1D geliştirmeye devam ederken diğerlerinin geliştirmediği araştırıldı. Araştırmacılar daha sonra adacık otoimmünitesini veya T1D’yi geliştiren çocuklardan 376 değiştirilmiş protein belirlediler.

Daha sonra doğrulama aşamasında, araştırmacılar 990 çocuktan alınan 6.426 kan plazma örneğini de incelediler. Çok sayıda numunenin işlenmesine yardımcı olmak için bir makine öğrenimi algoritması kullanarak, değişikliklerin kombinasyonu hangi çocukların adacık otoimmünitesini veya T1D’yi geliştireceğini tahmin eden 83 proteinlik bir set belirlediler. Üstelik proteinler, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından aylar önce tespit edilmişti.

Araştırmacılar, çalışmanın, T1D’yi kimin geliştireceğini tahmin edebileceğini umduğu işin sadece başlangıcı olduğunu söylüyor. TEDDY çalışmasındaki çocuklardan alınan kan örneklerini 15 yaşına kadar analiz etmeye devam etmeyi planlıyorlar.

Sonuçları doğrulamak ve bulguların sadece diyabet geliştirmeye genetik yatkınlığı olan TEDDY çalışmasından elde edilen çocuklar için değil, herkes için geçerli olup olmadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak araştırmacılar, otoimmüniteyi saptayan bir biyobelirteç sahibi olmanın, bir hastanın sağlığının kötüleşmesi için izlenmesini sağlama ve semptomlar ortaya çıkmadan önce bile daha hızlı tıbbi bakıma yol açma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar amaçlarının diyabeti nasıl tahmin edebileceklerini anlamak ve kritik insülin üreten hücrelerin ölmesini ve diyabeti tamamen önlemek olduğunu belirttiler.