Ana Sayfa Manşet Toplam sağlık harcamasının yüzde79,2’si genel devlet bütçesinden karşılandı

Toplam sağlık harcamasının yüzde79,2’si genel devlet bütçesinden karşılandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 Yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre toplam sağlık harcaması 249 milyar 932 milyon TL olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 26,3 artışla 198 milyar 62 milyon liraya ulaştı.

Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 17,3’lük artışla 51 milyar 869 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51, merkezi devlet yüzde 27,6, hane halkları yüzde 16, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,1, mahalli idareler yüzde 0,7’lik paya sahip oldu.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %5,0’ini oluşturdu Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2019 yılında %4,7 iken, 2020 yılında %5,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %16,0 oldu Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %19,3 artarak 40 milyar 105 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının %49,4’ü hastanelerde yapıldı

Kişi başına sağlık harcaması 2 bin 997 TL olarak gerçekleşti
tamamı için kaynağa bknz