Ana Sayfa İlaç Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara, ACE İnhibitörleri

Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara, ACE İnhibitörleri

Kardiyovasküler Hastalıklar, Dünyada ve Ülkemizde Tüm Nedenli Ölümler İçerisinde İlk Sırada

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hipertansiyon; kalp krizi, böbrek yetmezliği ve benzeri hastalık risklerini de beraberinde getiriyor. Hipertansiyon ile ilgili son gelişmelerin konuşulduğu “Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara – ACE İnhibitörleri ” toplantısına katılan Bolonya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Ünitesi Şefi Prof. Dr. Claudio Borghi, SMILE araştırmaları ile ilgili sonuçları anlattı. İbrahim Etem-Menarini’nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen toplantıda, ACE inhibitörlerinin kardiyovasküler hastalık ve ölümde önemli azalma sağladığına dikkat çekildi.

Türkiye’de artan hipertansiyon görülme sıklığı ve hastalık yönetimi ile ilgili kılavuz bilgilerinde yapılan değişiklikler “Moleküler Farklılıklardan Klinik Faydalara – ACE İnhibitörleri” toplantısında ele alındı. İbrahim Etem – Menarini’nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen toplantıya Bolonya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Ünitesi Şefi Prof. Dr. Claudio Borghi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kerim Güler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tükek konuşmacı olarak katıldı.

Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Claudio Borghi, akut miyokard infarktüsü sonrası erken dönem ACE inhibisyonun klinik etkilerini araştırmak üzere yaptığı SMILE çalışma serisi ile ilgili sonuçları ve ACE inhibitörlerinin kardiyovasküler hastalıkların tedavisindeki rolünü anlattı. Prof. Dr. Borghi, ACE inhibitörlerinin kalbi koruyucu etkisinin, metabolik sendromlu ve hiperkolesterolemili hastalarda da etkili olduğunun kanıtlandığını belirtti. Prof.Dr. Borghi, “ACE inhibitörleriyle renin-anjiyotensin sisteminin bloke edilmesinin organ hasarını önlediğine, kardiyovasküler ölüm ve hastalıklarda önemli azalma sağladığına dair kanıtlar elde ettik” dedi.

Yeni hipertansiyon kılavuzuna göre yüksek tansiyon limitleri değişiyor

Türkiye’de ve dünyada referans alınan hipertansiyon kılavuzları ile ilgili detaylı bilgi paylaşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin yayınladığı güncel kılavuzda hipertansiyon sınıflandırılmasında değişikliğe gidildiğini belirterek yeni kılavuzu değerlendirdi. Prof. Dr. Tükek normal tansiyon limitlerini aşağıya çeken yeni kılavuzda sistolik 120 diyastolik 80 mm Hg üzeri değerlerin yüksek tansiyon olarak adlandırıldığını ifade etti.

Tedavide kılavuzlarının dikkate alınması hipertansiyona bağlı ölümleri azaltır

Toplantının moderatörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kerim Güler, Türkiye’de 20 milyondan daha fazla kişinin hipertansiyon hastası olduğunu ve her 4 kişiden 1’inin ölüm sebebinin hipertansiyona bağlı hastalıklar olduğunu belirtti. Kamuoyunda hipertansiyon ile ilgili farkındalığın arttırılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Güler sözlerine şöyle devam etti: “Hipertansiyona bağlı mortaliteyi arttıran nedenlerin başında koroner hastalıklar, inme, periferik arter ve kalp yetersizliği geliyor.” Prof. Güler “Kılavuzların doğru uygulanmasının, yaşam tarzı değişikliğinin ve hastanın tedaviye uyumunun hipertansiyon tedavisinde önemli rol oynadığını” ekledi.