Ana Sayfa Manşet “Eşdeğer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır”

“Eşdeğer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır”

Türk Eczacıları Birliği, ‘sağlıkta şiddet ve eşdeğer ilaç’ konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol ve Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Özgün Sağır katıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde eşdeğer ilaçtan kaynaklanan tartışma sonucu bir eczanenin hizmet sunamayacak şekilde hasar gördüğünü ve biri ağır olmak üzere dört eczane personelinin yaralandığını söyleyen Çolak, saldırıyı kınadı ve sağlıkta şiddeti önlemek adına önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirtti

Sağlıkta şiddetin rutin hale geldiğini söyleyen Çolak: “Sağlıkta şiddetin önlenmesinin; hastalarımızın sağlığı kadar sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin sağlığın temel yapıtaşı olduğunu gören, sağlık çalışanlarına gereken değeri veren bütüncül bir sağlık politikasının hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz” dedi.

“Eşdeğer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır”

Tarsus’ta yaşanan saldırıda, tartışmanın eşdeğer ilaçtan çıkmış olmasının konuya ilişkin bilincin yetersiz düzeyde olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Çolak, eşdeğer ilaca ilişkin bir bilincin oluşturulması ve geliştirilmesinin önemine değindi. Çolak konuya ilişkin şunları söyledi:

“Eşdeğer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Eşdeğer ilaçlar da diğer ilaçlarda olduğu gibi belirli aşamalar ve testlerden geçirilip ruhsatlandırılmakta ve halkın kullanımına sunulmaktadır.

5 yıllık fakülte hayatları boyunca ilacın merkezde olduğu bir eğitimden geçen ve ilacın uzmanı olan eczacılar, aynı etken maddeyi içeren ve aynı farmakolojik özelliklere sahip ilaçlar arasında eşdeğerini verebilme yetki ve bilgisine sahiptir. 2009 yılında eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve eczacının eşdeğer ilaç verme yetkisine sahip olduğunu vurgulamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan  “Eşdeğer İlaç Kullanımı” konulu Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge, hâlâ yürürlüktedir.”

 

“Eşdeğer ilaç halka ve tüm sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde anlatılmalıdır”

Eşdeğer ilacın kamuya yarar sağladığını ve az yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi bakımından büyük önem taşıdığını belirten Çolak, kamu sağlık otoritesine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Yerli ve milli ilaç üretiminin politika yapıcılar tarafından tekrar güçlü bir biçimde dillendirildiği bugünlerde, eşdeğer ilacın ulusal ilaç politikasının sacayaklarından birisi olduğu kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir husustur. Bu sebeple eşdeğer ilaç halka ve tüm sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde anlatılmalı; konuya ilişkin akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımında olduğu gibi kapsamlı, teşvik edici ve bilinçlendirici kampanyalar tasarlanmalıdır.”

“Hekimler ve eczacılar ortak hareket etmelidir”

Çolak, Türk Eczacıları Birliği olarak Türk Tabipleri Birliği’ne ve hekimlere de çağrıda bulundu:

“Eşdeğer ilaç uygulamasının yaygınlaştırılmasında temel aktörlerden birisi de hekimlerdir. Bu çerçevede sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olarak eşdeğer ilaç noktasında hekimlerin ve eczacıların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Hekim; eşdeğer ilaç konusunda hastayı bilgilendirecek, ilaç adının değil içeriğinin kendilerini iyileştireceğini hastalara en iyi biçimde anlatabilecek ve hastayı eşdeğer ilaca yönlendirecek en yetkin sağlık çalışanlarından birisidir.

Sağlığı önceleyen ve sağlık alanının kilit taşı iki meslek grubu olarak eşdeğer ilaç konusunda, toplum sağlığı ve kamu yararı adına dün olduğu gibi bugün de iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğimize olan inancımız tamdır.”

Mersin Eczacı Odası Başkanı: “Olay Suriyeliler tarafından yapılmadı”

Toplantıya katılan Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Özgün Sağır, Tarsus’ta yaşanan saldırının detaylarını paylaştı. Sağır: “Biz eczacılar olarak din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmadan çalışan insanlarız ve maalesef bu olayın ırkçı söylemlerle yansımış olması bizleri üzdü. Bu olay Suriyeliler tarafından yapılmadı. Suriyeli bir hastanın reçetesinden başladığı için topluma da bu şekilde yansıdı” dedi. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Sağır, verilen cezaların yetersiz olduğuna vurgu yaptı ve konunun hukuki açıdan da takipçisi olacaklarını ifade etti.