Ana Sayfa Eczacılık II. eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgileri…

II. eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgileri…

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda; ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı açılmış olup hasılat bilgilerinin 30/04/2019 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenecektir. 2019 yılında açılan eczaneler ile ilgili olarak 2018 yılı cirosu “0” olarak beyan edilecektir.

Hasılat bilgilerinin girilmesi sırasında;

-Hasılat giriş ekranına sistemde belirtildiği şekilde hasılat miktarı yazılacaktır.

-Veri girişlerinin zamanında, eksiksiz  ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

-KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

-Gerektiğinde İTS üzerinde yer alan “Destek masası” sekmesinden ya da [email protected] e-posta adresinden destek alınabilir.

TİTCK