Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Kozmetik Ürünler ve Biyosidal Ürünlere İlişkin 2024 Yılı İkinci Üç Aylık Dönem...

Kozmetik Ürünler ve Biyosidal Ürünlere İlişkin 2024 Yılı İkinci Üç Aylık Dönem Denetim Verileri

KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2024 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM DENETİM VERİLERİ

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (insan hijyeni için ürünler) ve tip-19 (kovucular ve çekiciler) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2024 yılı biyosidal ürün denetimleri, risk analizi yapılarak uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde 10 teknik düzenlemeye aykırı ürün ve analiz sonuçları neticesinde 4 risk taşıyan ürün tespit edilmiştir. 4 risk taşıyan ürüne ait bilgiler Kurumumuz internet sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca risk taşıyan ürünlere ait bilgiler https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tip-1- ve-tip-19-biyosidal-guvensiz-urunler URL adresinde yer alan risk taşıyan ürünler listesine eklenmiştir.

Denetlenen Tip-1 ve Tip-19 Biyosidal Ürün Sayısı: 16

Toplam Uygunsuz Ürün Sayısı: 14

Risk Taşıyan Ürün Sayısı: 4

Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürün Sayısı: 10

Uygunsuzluk Gerekçesi ile Uygulanan Toplam İdari Para Cezası: 910.890 TL

TİP-1 VE TİP-19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2024 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM DENETİM VERİLER

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (insan hijyeni için ürünler) ve tip-19 (kovucular ve çekiciler) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2024 yılı biyosidal ürün denetimleri, risk analizi yapılarak uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde 10 teknik düzenlemeye aykırı ürün ve analiz sonuçları neticesinde 4 risk taşıyan ürün tespit edilmiştir. 4 risk taşıyan ürüne ait bilgiler Kurumumuz internet sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca risk taşıyan ürünlere ait bilgiler https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tip-1- ve-tip-19-biyosidal-guvensiz-urunler URL adresinde yer alan risk taşıyan ürünler listesine eklenmiştir.

Denetlenen Tip-1 ve Tip-19 Biyosidal Ürün Sayısı: 16

Toplam Uygunsuz Ürün Sayısı: 14

Risk Taşıyan Ürün Sayısı: 4

Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürün Sayısı: 10

Uygunsuzluk Gerekçesi ile Uygulanan Toplam İdari Para Cezası: 910.890 TL

TİTCK