Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Emekli Hekim Maaşları İle İlgili Girişimlerimiz

Emekli Hekim Maaşları İle İlgili Girişimlerimiz

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile, Emekli Sandığından emekli olan ve sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilecek çalışması olmayan pratisyen ve uzman tabiplerin emekli aylıklarında 1.500,00-2000,00-TL artış yapılacağı düzenlenmiştir.

Düzenleme sadece Emekli Sandığından emekli olan ve sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilecek çalışması olmayan hekimleri kapsadığı için, emekli aylığı artışından yararlanan hekimlerin sayısı ne yazık ki sınırlı kalmıştır.

Kanun kendi içinde birçok mağduriyeti getirmektedir. Emekli aylıklarında yapılan artıştan bütün emekli hekimlerin yararlanması gerektiğine ilişkin talep ve önerilerimiz TBMM’deki tartışmalarda dikkate alınmamıştır.

Emekli aylığı artışından, SSK ve Bağkur’dan emekli olan meslektaşlarımız ile Emekli Sandığından emekli olsa bile sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilebilecek çalışması olan meslektaşlarımız (özel hastane, tıp merkezi, işyeri hekimliği vb) da yararlanamamaktadır. Ayrıca, kanun ile getirilen her koşulu taşımasına rağmen bazı meslektaşlarımıza ilave ödemelerin yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte Odamız Yönetim Kurulu’nun ve Hukuk Bürosu’nun Ocak ayı içindeki girişimlerini aşağıda özetliyoruz.

1-) Oluşan mağduriyetleri ve hakkaniyete uygun olmayan uygulamaları değerlendiren Yönetim Kurulumuz,  farklı statüdeki meslektaşlarımız adına emsal davalar açılmasına karar vermiştir.

2-) Bu çerçevede, Emekli Sandığından emekli olmasına rağmen işyeri hekimliği yaptığı için artıştan yararlanamayan bir hekim; tıp merkezinde çalıştığı için artıştan yararlanamayan bir hekim adına dava süreci başlatılmıştır.

3-) SSK veya Bağkur’dan emekli olduğu için artıştan yararlandırılmayan hekimler adına emsal dava süreci başlatılmıştır.

4-) Emekli Sandığından emekli olup halen muayenehanesinde çalışan ve artıştan yararlandırılamayan meslektaşlarımız adına Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçeler SGK’ya gönderilmiştir. SGK tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması istenmiştir. Gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde hukuksal süreç başlatılacaktır.

5-) Herhangi bir yerde çalışmadığı için emekli aylığı artışından yararlanması gerekirken bu artıştan yararlandırılmayan veya uzman hekim olmasına rağmen pratisyen hekimler için getirilen artıştan  yararlandırılan hekimler adına Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçeler SGK’ya gönderilmiştir. Dilekçelerin yanıtı beklenmektedir. Gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde hukuksal süreç başlatılacaktır.

Ocak 2019 döneminde, farklı durumda olan yaklaşık 450 meslektaşımıza yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti verilmiştir. Mağduriyet yaşayan meslektaşlarımızın Odamıza bilgi vermesini dileriz.
Meslektaşlarımız gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.

İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU