Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İlave ödeme ayrımsız olarak emekli meslektaşlarımızın tamamına verilmelidir

İlave ödeme ayrımsız olarak emekli meslektaşlarımızın tamamına verilmelidir

Bilindiği üzere, 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı torba Yasa uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren emekli dişhekimlerinden bazılarına aylık yaklaşık 1.500-2.000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır.

Yasa’da, ilave ödemenin, bütün emekli dişhekimlerine değil, sadece Emekli Sandığı emeklisi olup makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Getirilen şartlar sebebiyle, emekli dişhekimlerinden çok küçük bir kesim bu ilave ödemeden yararlanabilmektedir. Bu durum Yasa teklifinin Komisyon görüşmeleri sırasında da Türk Dişhekimleri Birliği temsilcileri tarafından dile getirilmiş ise de ne yazık ki herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

Emekli dişhekimi maaşlarının sahip oldukları statü ile hiç uyuşmayan biçimde çok düşük olduğu Yasa gerekçesinde kabul edilerek böyle bir yasal düzenleme yapılmış ise de; büyük bölümü SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan dişhekimleri ile Emekli Sandığı emeklisi olup da mecburen çalışmakta olan dişhekimlerinin bu ilave ödemeden yararlanamaması, bu konuda yasal düzenleme yapılmasına ilişkin gerekçesiyle çelişmektedir.

Diğer yandan, ülkemiz sağlık sistemi içinde çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan dişhekimlerinin tamamı, ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda fedakâr biçimde dişhekimliği mesleğini icra etmişlerdir. Dişhekimlerinin emekli aylıklarının, çalıştıkları yere göre belirlenen ölçütlerle saptanması aynı işi yapanlar arasında ayrım yapılması bakımından eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hiçbir haklı gerekçeye de dayanmamaktadır.

Bütün bu hususlar gözetilerek,  tüm meslektaşlarımızın emekli aylıklarına söz konusu ilave ödemenin yansıtılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hususu Sağlık Bakanlığı’na gönderilen 28.01.2019 tarih ve  002.151 sayılı yazımızla talep edilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği