Ana Sayfa İlaç D Vitamini Takviyesi Çocukluk Çağı Depresyonunu, Anksiyetesini ve Psikiyatrik Belirtileri Azaltabilir

D Vitamini Takviyesi Çocukluk Çağı Depresyonunu, Anksiyetesini ve Psikiyatrik Belirtileri Azaltabilir

Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, erken çocukluk döneminde tavsiye edilenden daha yüksek D3 vitamini alımı, daha sonraki çocukluk döneminde psikiyatrik semptomlarını azaltığı öne sürüldü.

Psikiyatrik semptom riskini azaltıp- azaltmadığını araştırdı

Finli araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yapılan yeni bir çalışma, erken çocukluk döneminde önerilen dozdan daha yüksek günlük D3 vitamini takviyesinin okul çağındaki psikiyatrik semptom riskini azaltıp- azaltmadığını araştırdı.

Çalışma, erken D3 vitamini müdahalesinin çocukların büyümesini ve gelişimini nasıl etkilediğini araştıran Bebeklerde D Vitamini Müdahalesi (VIDI) klinik çalışmasının bir parçasıdır.

İki yaşına kadar günlük takviye verildi

Araştırmada çocuklar, biri günlük standart doz olan 10 mikrogramı, diğeri ise üç katı D vitamini miktarını (30 mikrogram) alan iki grup olarak randomize edildi. Çocuklara iki haftadan iki yaşına kadar günlük takviye verildi.

346 çocuğun ebeveynleri ile anket yapıldı

Çocuklar takip edildi ve en son izleme noktası 6-8 yaşlarındaydı. En son takip aşamasında, 346 çocuğun ebeveynleri bir anket kullanarak çocuklarının psikiyatrik semptomlarını değerlendirdi. Çalışma, standart dozun üzerindeki günlük D3 vitamini takviyesinin, okul çağında içselleştirme sorunları riskini azalttığını buldu.

Araştırmada daha yüksek doz alan çocuklar, standart doz alan çocuklara göre ebeveynleri tarafından daha az depresif ruh hali, kaygı ve içine kapanık davranışlar bildirdiler.

Ebeveynler tarafından bildirilen psikiyatrik semptomlar Araştırma sonuçlarına göre, ebeveynler iki yaşına kadar günlük standart doz olan 10 mg D vitamini takviyesi alan çocukların yüzde 11,8’inde klinik olarak anlamlı içselleştirme sorunları bildirmiştir. Üçlü D vitamini takviyesi alan çocukların yüzde 5,6’sında benzer problemlerin olduğu bildirildi.

D3 vitamini takviyesi içselleştirme riskini azalttı

Tampere Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Samuel Sandboge, “Sonuçlarımız, yaşamın ilk yıllarında daha yüksek dozda D3 vitamini takviyesinin okul öncesi ve erken okul çağında psikiyatrik semptomları içselleştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor”

“Sonuçlar ve potansiyel etkileri ilginç, ancak sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Çalışma, Tampere Üniversitesi, Helsinki Üniversite Hastanesi, Helsinki Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden (THL) araştırmacıların işbirliğiyle gerçekleştirildi.