Ana Sayfa Manşet Ev Bitkileri Havadaki Kanserojen Maddeleri Temizliyor

Ev Bitkileri Havadaki Kanserojen Maddeleri Temizliyor

Bilim insanları iç mekanlardaki toksinler ve kanserojen kirleticileri temizlemede bitkilerin çok verimli olduğunu gösterdi. Normalde hayatımızın çoğu ev,okul ve işyeri gibi kapalı mekanlarda geçtiğinden soluduğumuz havanın kalitesi sağlık açısından çok önemlidir.

Özellikle benzin buharında dört önemli uçucu organik bileşik (VOC) bulunur; benzen,tolüen,etilbenzen ve ksilen(BTEX) bu bileşikler toksik ve hayli kanserojen olduklarından solunum hastalıkları ve merkezi sinir sistemiyle ilişkili rahatsızlıklara neden olurlar.

Yapılan araştırmalara göre BTEX konsantrasyonları 250 metre uzaklıktaki okullara bile ulaşmaktadır.

Bitkiler Tehlikeli gazları uzaklaştırıyor 

Sidney Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, ortamdaki bu tehlikeli gazlardan kurtulmada bitkilerin ne derece verimli olduğunu gösterdi. bilim insanları “Biliyoruz ki, iç ortam hava kalitesi dış ortamdan daha fazla kirleniyor, bu nedenle akıl ve fiziksel sağlığı daha fazla etkiliyor. Fakat bu yeni araştırma iç ortamlarda sadece bitki yetiştirerek, büyük bir fark yaratabileceğimizi gösteriyor,” diyor

Filtrasyon cihazları iç ortamdaki kirli gazları temizleyemez

Bitki tedarikçisi Ambius’tan genel müdür Johan Hodgson. Normal havalandırma(HVAC)  teknolojisindeki filtrasyon cihazları iç ortamdaki kirli gazları temizleyemez. Bunun aksine bitkiler çeşitli kirleticileri  ortamdan kaldırabilir.

Araştırmacılar ve Ambius’dan araştırmacılar, fitoremeditasyon kabiliyetleri olan iç ortam bitkileri kullanarak küçük bir canlı yeşil duvar(SLGW-Small Live Green Wall) tasarladı.

Farklı bitkilerle test edildi 

Fitoremeditasyon özelliği bitkilerin toprak,hava ve suyu temizleme özelliğine deniyor.  Araştırmacılar  salon sarmaşığı, ok başı sarmaşığı ve kurdele çiçeği kullanarak 9 farklı duvar tasarladı. Ayrıca sadece saksı içeren ve bitki içermeyen bir de kontrol numunesi hazırladı. Sonra bu bitkiler perspex bölmelere yerleştirilerek, gaz kromatografisi kütle spektrometrisi kullanarak analiz etti.

Bitkilerin ortamdaki zararlı bileşikleri kaldırmada etkili oldu

Araştırmacılar bitkilerin ortamdaki zararlı bileşikleri kaldırmada etkili olduğunu gördü.  En etkili temizlik alkanlarda (%97,9), benzen türevleri (%85,96) ve siklopentan (%88,18) olarak ölçüldü. Test edilen benzen türevleri BTEX içermektedir. Yalnızca sekiz saat sonra, tüm bileşikler orijinal başlangıç ​​konsantrasyonlarının %20’sinden daha azına düşürüldü.

Test sonuçları hayret verici

Çalışmayı yöneten biyoremediasyon araştırmacısı Fraser Torpy, “Bu araştırmayla bitkilerin petrolle ilgili bileşikleri ortadan kaldırma yetenekleri açısından ilk kez test ediliyor ve sonuçlar hayret verici. Bitkiler havadaki kirleticilerin çoğunu birkaç saat içinde uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda petrolle ilgili en zararlı kirleticileri havadan en verimli şekilde uzaklaştırırlar; örneğin kanserojen olduğu bilinen benzen, alkol gibi daha az zararlı maddelerden daha hızlı sindirilir,” dedi.

Fraser Torpy, “Ayrıca, havadaki toksinler ne kadar yoğunsa, bitkilerin toksinleri uzaklaştırmada o kadar hızlı ve etkili hale geldiğini bulduk, bu da bitkilerin içinde büyüdükleri koşullara adapte olduklarını gösteriyor” diyor.

Bu araştırma sayesinde bitkilerin evlerdeki ve iç ortamlardaki zararlı gazları temizlemede verimli olduğu gösteriliyor.