Ana Sayfa Görüşler Çalışan Bağlılığı

Çalışan Bağlılığı

Aykut Bora, PES Survey Kurucu

İnsan Kaynaklarının Stratejik Gündemi ; Çalışan Bağlılığı

Aykut Bora 
Abdi İbrahim İlaç’ta İnsan Kaynakları Müdürü ve 2000 yılında göreve başladığı ilaç sektörünün lider firmalarından Bilim İlaç’ta EFQM Modeline (European Foundation for Quality Management ) bağlı insan kaynakları yönetiminin bütün süreçlerini uluslararası standartlarda deneyimledi ve 2013 yılına kadar kariyeri için çok önemli olan bu yolculuğu yaptı.

 

Bu dönemde;

-2006 yılında KalDer “Ulusal Kalite Büyük Ödülü” ,

-2010 yılında TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi tarafından verilen yılın “En Rekabetçi Şirket Ödülü” ,

-KalDer tarafından verilen ulusal kalite “Mükemmellikte Süreklilik Büyük Ödülü”

-European Business Awards tarafından Avrupa’nın en iyi iş modeli olan şirketi olarak “Ruban d’Honneur Ödülü”

-2011 Yılında Avrupa’nın en iyi yönetilen şirketi olarak “EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü” ve aynı zamanda 4 kategoride “Başarı Ödülü” ile taçlandırılan kuruluşun uyguladığı değişim yönetiminde önemli sorumluluklar aldı.

-Yine 2011 yılında “Yetenek Yönetimi” kategorisinde Peryön İnsan Yönetimi Ödülünü almaya hak kazanan Bilim İlaç’ın bu süreci yönetti.

Son olarak da Yaşar Şirketler Topluluğu’nda tüm şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini üstlendi.

2 dönem de Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Peryön ‘de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aykut Bora halen, kurucusu olduğu ABORA İnsan Kaynakları Yönetim Danışmalığı ve PES Survey Çalışan Yönetimi Araştırmaları firmasında danışman olarak görev yapmak­tadır.

Aykut Bora – Çalışan bağlılığı stratejisi oluştururken öncelikle mevcut durum analizi yapılmalı, çalışanların ihtiyaçları ve beklentileri anlaşılmalıdır.’

Bu yazıda, insan kaynaklarının stratejik gündeminde yer alan ‘Çalışan Bağlılığı’ konusunda Pes Survey’in kurucusu Aykut BORA ile gerçekleştirdiğimiz bir söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. Aykut BORA, başta ilaç sektörü olmak üzere uzun yıllara dayanan deneyimi ve görev yaptığı kurumların insan kaynakları yönetimini etkileyen başarılı liderlik yaklaşımıyla öne çıkan bir isimdir. Kendisiyle, iş dünyasında başarıya giden yolda çalışan bağlılığının önemi hakkında konuştuk.

Merhaba Aykut BORA, insan kaynaklarının stratejik gündemine odaklanarak, özellikle de çalışan bağlılığı üzerine önemli bir söyleşi yapmak istiyoruz. Bu kapsamlı konu hakkında görüşlerinizi paylaşmanızı dileriz.

Çalışan Bağlılığı ve Şirket Performansı Arasındaki İlişki

W- Çalışan bağlılığının işletme performansına etkisi nedir?

A.B.- Çalışan bağlılığı, işletmeler için kritik bir etkiye sahiptir. Bağlı ve motive çalışanlar, daha yüksek üretkenlik, daha düşük devir oranları ve daha iyi müşteri memnuniyeti gibi olumlu sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda işletme içi iletişimi güçlendirir ve yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik eder.

Çalışan bağlılığı, bir şirketin başarısını temelden etkiler. Bağlı çalışanlar, işlerine daha fazla sahip çıkarlar, daha yüksek verimlilik ve yaratıcılık gösterirler. Ayrıca, düşük personel devir oranı ile maliyetleri düşürürler. Sonuç olarak, şirketin rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir büyümeyi destekler.

W- Çalışan bağlılığını artırmak, sadece maddi olanaklarla mı ilişkilidir? Yoksa duygusal bağ da mı gerektirir? Bu konuda Aykut Bey sizce bir strateji belirlenebilir mi?

A.B.- Çalışan bağlılığı sadece maddi olanaklarla sınırlı değildir. Maddi tatmin önemli olsa da duygusal bağlılık da gereklidir. Çalışanlar işlerine duygusal olarak bağlı olduklarında, daha motive olurlar ve şirketin başarısına daha fazla katkı sağlarlar.

Çalışan bağlılığını artırmak için işletmeler, şeffaf iletişim, profesyonel gelişim fırsatları, iş-yaşam dengesi sağlama, ödüllendirme ve tanıma programları gibi stratejileri kullanabilir. Ayrıca liderlik ve yönetim tarzının çalışanların motivasyonunu artırıcı etkisi de büyüktür.

W- İyi bir liderlik ve yönetim, çalışan bağlılığını nasıl etkiler? Liderlerin rolü nedir? Liderlikten yola çıkarak şirket kültürüne etkisi nasıl olur sizce?

A.B.- İyi liderlik ve etkili yönetim, çalışan bağlılığını büyük ölçüde artırır. Liderler, çalışanlarına rehberlik ederek motive edebilir, çalışanların görüşlerini önemseyebilir ve iş birliğini teşvik edebilir. Liderlerin rolü, çalışanların şirkete duygusal olarak bağlı hissetmelerini sağlamaktır.

Şirket kültürü üzerindeki etkisinden bahsedecek olursak, bu kıstas çalışan bağlılığını şekillendiren önemli bir faktördür. Pozitif bir şirket kültürü, çalışanların değer gördüğünü hissetmelerini, işlerine duygusal olarak bağlanmalarını ve uzun vadeli bir ilişki kurmalarını teşvik eder.

W- Değişen iş yapısı ve uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığına etkisi nedir?

A.B.- Değişen iş yapısı ve uzaktan çalışma, çalışan bağlılığı üzerinde önemli etkilere sahip. Uzaktan çalışma, esneklik ve iş-yaşam dengesi sağlama açısından olumlu etkiler yaratabilir. Ancak aynı zamanda iletişim zorlukları ve izolasyon riskini de beraberinde getirebilir. İşletmelerin, uzaktan çalışmanın getirdiği zorlukları yönetirken çalışanları bağlı tutma stratejileri geliştirmeleri önemlidir.

W- Çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamaları, çalışan bağlılığını nasıl etkiler?

A.B.- İş-yaşam dengesi, çalışanların mutluluğunu ve motivasyonunu artırır. İyi bir denge, stresi azaltır, sağlık ve aile yaşamına daha fazla zaman ayırma fırsatı sunar. Çalışanlar bu dengeyi sağladıklarında, işe daha bağlı olurlar.

Çalışan Bağlılığını Teknolojik Gelişmeler Nasıl Etkiliyor?

W- Teknolojik gelişmeler, çalışan bağlılığına nasıl etki ediyor? Geleneksel ve dijital çalışma ortamlarının bağlılık üzerindeki etkisi nedir?

A.B.- Teknolojik gelişmeler, esnek çalışma olanakları sunarken aynı zamanda iş yükünü artırabilir. Dijital çalışma ortamları, esneklik sağlarken izolasyona da yol açabilir. Geleneksel ortamlar ise rutinleşmeye neden olabilir. İdeal olanı, teknolojiyi çalışanların verimliliğini artırmak ve iş-yaşam dengesini desteklemek için kullanmaktır.

W- Çalışan bağlılığı stratejisinin oluşturulmasında tüm departmanların rolü nedir? Sizce strateji oluşturmada maliyet nasıl değerlendirilmelidir?

A.B.- Çalışan bağlılığı stratejisi tüm departmanların katılımını gerektirir. Üst yönetim, liderler ve İK departmanı iş birliği yaparak stratejiyi oluşturmalıdır. Diğer departmanlar da stratejinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır çünkü çalışan bağlılığı, tüm şirketin sorumluluğundadır.

Çalışan bağlılığı stratejileri, başlangıçta yatırım gibi görünebilir, ancak uzun vadede işletme maliyetlerini azaltabilir. Düşük devir oranı ve yüksek üretkenlik gibi sonuçlar, işletmelerin verimliliğini artırabilir ve maliyetleri düşürebilir.

W- Çalışan bağlılığını sürdürülebilir kılmak için nasıl bir geri bildirim döngüsü oluşturulmalıdır? Ya da soruyu biraz daha çeşitlendirecek olursak; çalışan bağlılığını sürdürülebilir kılmak için nasıl bir yaklaşım gerekir?

A.B.- Sürdürülebilir çalışan bağlılığı için düzenli geri bildirim döngüleri oluşturulmalıdır. Anketler, performans değerlendirmeleri ve bireysel görüşmeler gibi yöntemlerle çalışanların görüşleri alınmalı, sorunlar tespit edilmeli ve çözümler üretilmelidir.

Çalışan bağlılığını sürdürülebilir kılmak için işletmelerin sürekli iletişim kurmaları, değişen ihtiyaçlara cevap vermeleri ve çalışanları sürekli olarak geliştirmeleri gerekir. İşletme içi kültürü destekleyen, farklı nesil ve profilleri kucaklayan bir yaklaşım önemlidir.

W- Çalışan bağlılığını artırmak isteyen şirketlere ne gibi önerilerde bulunursunuz?

A.B.- Çalışan bağlılığını artırmak isteyen şirketler, açık iletişim, liderlik gelişimi, esneklik sağlama, kariyer fırsatları sunma gibi adımlar atmalıdır. Ayrıca, çalışanların görüşlerini dinlemeli, onların öz gelişimini desteklemeli ve iş-yaşam dengesine önem vermelidirler.

W- Çalışan bağlılığı stratejisi oluştururken, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin farklı yaklaşımları olabilir mi?

A.B.- Evet, kesinlikle. Küçük şirketler daha yakın ilişkiler kurabilirken, büyük şirketlerde ölçek büyüklüğü nedeniyle daha farklı yöntemler gerekebilir. Ancak her iki durumda da çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve bağlılığı artırmak temel hedef olmalıdır.

W- İnsan kaynakları departmanının çalışan bağlılığını artırmadaki rolü nedir?

A.B.-İnsan kaynakları departmanı, çalışan bağlılığını artırmada kritik bir rol oynar. Profesyonel gelişim fırsatları sunmak, şeffaf iletişim sağlamak, performans değerlendirmeleri düzenlemek gibi görevlerle çalışanların bağlılığını destekler. Aynı zamanda liderlere rehberlik ederek etkili bir çalışan deneyimi oluşturulmasına yardımcı olur.

Çalışanların Hedefleri ve Şirketin Hedefleri Arasındaki Denge Nasıl Kurulabilir?

W- Çalışanların kişisel ve profesyonel hedefleri ile şirketin hedefleri arasında nasıl bir denge kurulabilir? Bu denge, çalışan bağlılığını nasıl etkiler?

A.B.- Çalışanların kişisel ve profesyonel hedefleri ile şirketin hedefleri arasında denge kurmak, esneklik sağlayarak ve kariyer gelişimini destekleyerek mümkündür. Bu denge, çalışanların işlerine daha bağlı olmalarını sağlar çünkü şirket onların bireysel hedeflerini destekliyor gibi hissettirir.

W- Çalışan bağlılığı stratejisi oluşturulurken hangi aşamalar izlenmelidir?

A.B.- Çalışan bağlılığı stratejisi oluştururken öncelikle mevcut durum analizi yapılmalı, çalışanların ihtiyaçları ve beklentileri anket gibi çeşitli araçlar kullanılarak doğru olarak anlaşılmalıdır. Sonrasında hedefler belirlenmeli, çalışan bağlılığı stratejisi oluşturulmalı ve uygulama planı hazırlanmalıdır. Stratejinin etkisi düzenli olarak ölçülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

W- Sonuç olarak, çalışan bağlılığı stratejisinin işletme için sağlayabileceği en büyük faydalar nelerdir?

A.B.- Çalışan bağlılığı stratejisi, işletmeler için daha yüksek verimlilik, düşük personel devir oranı, daha yüksek müşteri memnuniyeti gibi birçok fayda sağlar. Ayrıca, şirketin itibarını, işveren markasını artırır, rekabetçiliği güçlendirir ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunur. Çalışanlar daha mutlu ve motive oldukları için işletmenin genel performansını olumlu yönde etkiler.

Bunun ile birlikte Pes Survey olarak biz birçok şirkete çalışan bağlılığı stratejilerini geliştirmek amacıyla çeşitli araştırma yaklaşımlarımızla destek vermekteyiz. Dileyenler web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgiye erişebilirler. www.pessurvey.com

Bu söyleşi boyunca Aykut Bora’nın değerli görüşlerini aldık ve çalışan bağlılığının iş stratejilerindeki önemini anlamış olduk. Kendisine teşekkür ederiz.

W- Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz