Ana Sayfa Manşet Yıldız Çiçegi Özü Tip 2 Diyabeti Kontrol Altında Tuttuğu Keşfedildi

Yıldız Çiçegi Özü Tip 2 Diyabeti Kontrol Altında Tuttuğu Keşfedildi

Araştırmacılar, beynin tip 2 şeker hastalarında iltihaplanan glikoz düzenleyici bölgelerini hedef alan ve kan şekeri düzeylerini iyileştiren bir bitki özü keşfettiler. Keşif, diyabet hastaları için, doğal bir tedavinin kapısını açıyor.

Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düzenlemesini iyileştirmek için beynin glikoz düzenleyici bölgeleri üzerinde etki gösteren bir bitki özü keşfettiler. 

Araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan önceki araştırmalardan, bitki kaynaklı bir bileşik olan büteinin, hipotalamustaki iltihaplanmayı azaltarak obez ve glikoza toleranssız farelerde belirgin glikoz düşürücü ve insülin duyarlılaştırıcı etkiler ürettiğini biliyorlardı. Bilinen bir butein kaynağı olan yıldız çiçeği çiçeğinin taç yapraklarından alınan bir özütün insanlarda prediyabet ve T2D için yeni bir tedavi olarak kullanılıp kullanılamayacağını keşfetmeye karar verdiler.

Yıldız çiçeği yapraklarından bir ekstrakt oluşturduktan sonra araştırmacılar, glikoz toleransını etkileyip etkilemediğini görmek için yüksek yağlı bir diyetle (HFD) beslenen fareler üzerinde farklı dozlarda test ettiler.

Dozlar, bir glikoz tolerans testi gerçekleştirilmeden bir saat önce oral olarak uygulandı. 10 mg/kg vücut ağırlığı dozajının, HFD ile beslenen farelerde gelişmiş glikoz toleransı ve insülin duyarlılığı ürettiğini buldular. Ekstrakt, düşük yağlı bir diyetle beslenen sağlıklı kontrol farelerinde kan şekeri seviyelerini etkilemedi.

Etkinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini test etmek için araştırmacılar, HFD ile beslenen fareleri beş hafta boyunca her gün yıldız çiçeği özü ile tedavi ettiler. Ekstraktla uzun süreli tedavi gören HFD ile beslenen fareler, ekstraktı almayan farelere kıyasla gelişmiş glikoz toleransı gösterdi. Farelerin karaciğerlerini inceleyen araştırmacılar, hiçbir toksisite belirtisi bulamadılar.

Araştırmacılar daha sonra gözlemledikleri etkilere neyin sebep olduğuna baktılar. Dahlia ekstraktının, büteinin yanı sıra izoliquiritigenin ve sülfüretin olmak üzere iki bileşik daha içerdiğini belirtmişlerdir. İzolikiritigenin ve sülfüretin tek başına veya ikisinin bir kombinasyonu, glukoz toleransını iyileştirmede nispeten etkisiz olsa da, kombinasyon halinde üç bileşiğin önemli bir gelişme sağladığını buldular.

Farelerin beyinlerini inceleyen araştırmacılar, yıldız çiçeği özütünün hipotalamustaki iltihaplanmayı azalttığını buldular, bu da özütün glikoz düşürücü özelliklerinin, anti-enflamatuar etkisinin aracılık ettiğini öne sürdü. Yıldız çiçeği özünün farelerde etkisini gösteren araştırmacılar, bunu “insanda ilk” bir denemede test ettiler.

İnsanda  test ettiler

Prediyabet veya T2D’si olan 13 katılımcıyı içeren randomize kontrollü bir çalışma yürüterek, yıldız çiçeği özütünün her iki koşula sahip katılımcılarda glikoz toleransını iyileştirdiğini buldular.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) T2D teşhisi kriterlerine uyanlarda, 60 mg/m2’lik bir doz daha belirgin bir glukoz düşürücü etki üretti; prediyabetten T2D’ye. Karaciğer fonksiyonunu, böbrek fonksiyonunu ve genel sağlığı analiz etmek için tedavi öncesi kan testlerinin sonuçları, ekstraktla tedaviden sonra farklılık göstermedi.