Ana Sayfa Tıp&Sağlık Alzheimer Hastalığının Yeni Bir Tedavi Hedefi Keşfedildi

Alzheimer Hastalığının Yeni Bir Tedavi Hedefi Keşfedildi

Birleşik Krallık’taki Leeds Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisi için potansiyel yeni bir hedef keşfettiler:

Alzheimer hastalığı yaşlılıkta demans ve sakatlığın önde gelen nedenidir. Alzheimer hastalığı teşhisi konan kişilerin sayısı arttıkça, hastalıkla yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için acilen yeni tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır.

PDE4B, bir dizi hücresel süreci düzenleyen, siklik AMP olarak bilinen bir molekülü parçalayan, hücrelerin içindeki bir enzimdir.

Protective effect of PDE4B subtype-specific inhibition in an App knock-in mouse model for Alzheimer’s disease

PDE4B genini Alzheimer hastalığının gelişimi için bir risk faktörü olarak tanımlayan Avustralya’daki bir araştırmaya dayanarak, Birleşik Krallık ekibi PDE4B aktivitesini azaltmanın Alzheimer hastalığı patolojisine karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını ve yararlı bir tedavi yaklaşımı olup olmayacağını araştırdı.

Bu amaçla, hastalığın önemli bir patolojik özelliği olan beyinde amiloid plakları geliştiren Alzheimer hastalığı (AD) fare modeline PDE4B aktivitesini azaltan bir gen eklediler.

Araştırmacılar, AD farelerinin labirent testlerinde hafıza eksiklikleri gösterdiğini, ancak genetik olarak azalmış PDE4B aktivitesine sahip AD farelerinde hafızanın bozulmadığını gözlemledi.

Ekip, işlevsel beyin görüntülemeyi kullanarak, beyindeki ana enerji kaynağı olan glikoz metabolizmasının, hastalıklı hastalarda görüldüğü gibi AD’li farelerde de bozulduğunu buldu.

Bununla birlikte, genetik olarak PDE4B aktivitesi azalmış AD’li farelerin beyinlerinde sağlıklı düzeyde glikoz metabolizması görüldü.

İlgili mekanizmaları anlamak için araştırmacılar daha sonra beyindeki gen ve protein ekspresyon seviyelerine baktılar.

Bu, Alzheimer hastalarında görüldüğü gibi AD farelerinin beyinlerinde inflamasyonun arttığını tespit etti, ancak genetik olarak PDE4B aktivitesi azalmış AD farelerinde inflamasyon daha düşüktü.

Benzer etkiler Alzheimer hastalığı patolojisinde yer alan bir dizi diğer protein için de görüldü. Genel olarak bu veriler, PDE4B aktivitesinin azaltılmasının Alzheimer hastalığının tedavisi için yararlı bir yaklaşım olabileceğini öne sürüyor, ancak enzimi hedef alan ilaçların kullanımını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.