Ana Sayfa Manşet Yalnız İnsanların Beyinlerinin Farklı Çalıştığı bulundu

Yalnız İnsanların Beyinlerinin Farklı Çalıştığı bulundu

California Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, yanlız yaşayan insanların  beyinlerinin farklı çalıştığı bulundu.

Lonely Individuals Process the World in Idiosyncratic Ways

Loneliness is detrimental to well-being and is often accompanied by self-reported feelings of not being understood by other people. What contributes to such feelings in lonely people? We used functional MRI of 66 first-year university students to unobtrusively measure the relative alignment of people’s mental processing of naturalistic stimuli and tested whether lonely people actually process the world in idiosyncratic ways. We found evidence for such idiosyncrasy

66 genç yetişkin üzerinde yapılan nörogörüntüleme testleri, yalnız insanların beyinlerinin yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında bilgiyi işleme biçiminde önemli farklılıklar keşfetti.

Yaşları 18 ila 21 arasında değişen 66 üniversite birinci sınıf öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada araştırmacılar, öğrenciler 14 video klip izlerken beyin aktivitesini görüntülemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullandılar.

İçeriğin, katılımcıların görev sırasında dolaşan zihinlerinden kaynaklanan verilerdeki farklılıkları en aza indirecek kadar ilgi çekici olması amaçlandı. Videolardaki konular, duygusal müzik videolarından partilerin ve spor karşılaşmalarının tasvirlerine kadar uzanıyordu.

Katılımcılar, yalnızlık ve sosyal izolasyon duygularını ölçmek için bir kişisel bildirim olan UCLA Yalnızlık Ölçeği’ni doldurdular ve sonuçlara göre, yalnız ve yalnız olmayan olarak iki gruba ayrıldılar:

Ekip, beynin 214 farklı bölgesinin videolardaki uyaranlara zaman içinde nasıl tepki verdiğini analiz ederek, tepkilerinin ne kadar benzer veya farklı olduğunu görmek için her beyin bölgesindeki farklı bireyler arasındaki aktiviteyi karşılaştırdılar.

Yalnız olmayan insanlar nörolojik olarak aşağı yukarı benzerken, yüksek düzeyde yalnızlığa sahip bireylerin, kaç arkadaşı olursa olsun, benzersiz beyin tepkilerine sahip olma olasılığının yüksek oldugu kaydedildi.

ekip “Sonuçlarımız, yalnız bireylerin dünyayı akranlarına ve birbirlerine benzemeyen bir şekilde işlediklerini gösteriyor. Yalnız veya yalnız olmayan insanlarla ortak bir nokta bulamamaları, sosyal bağlantı kurmayı onlar için daha da zorlaştırıyor” diyor.