Ana Sayfa Manşet Ürün Tanıtım Temsilcileri Tanıtım Faaliyetlerine Başlıyor

Ürün Tanıtım Temsilcileri Tanıtım Faaliyetlerine Başlıyor

COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili tedbirler kapsamında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler 19.03.2020 tarih E.71159 sayılı yazımızla bildirilmişti. 1 Haziran 2020 normalleşme süreci ile birlikte ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler yeniden değerlendirilmiş olup bu duruma ilişkin ekli resmi yazımız ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

Adı                                                   Tarih                  Doküman

ÜTT Eğitim Bilgilendirme Materyalleri 05.06.2020    PDF

Ürün Tanıtım Temsilcileri Tanıtım Faaliyetleri 05.06.2020 PDF

İl Sağlık Müdürlüklerinin, Hekimlerin, Diş Hekimlerinin ve Eczacıların Dikkatine

COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili tedbirler kapsamında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler 19.03.2020 tarih E.71159 sayılı yazımızla bildirilmişti. 1 Haziran 2020 normalleşme süreci ile birlikte ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler yeniden değerlendirilmiş olup bu duruma ilişkin resmi yazımız ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

Ürün Tanıtım Temsilcileri Tanıtım Faaliyetleri konulu yazı

05.06.2020      PDF

TİTCK