Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda  Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.” Söz konusu taslak hakkında görüşlerin alınabilmesi amacı ile  kamuoyuna duyurulur.

Adı: TCSRT.V8.03.05.2019 MB

Tarih: 09.05.2019

Doküman:  PDF