Ana Sayfa Eczacılık Sistemik ve inhale kullanılan florokinolon grubu ilaçlar-acil güvenlilik kısıtlaması

Sistemik ve inhale kullanılan florokinolon grubu ilaçlar-acil güvenlilik kısıtlaması

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 54398317-510.01.04-E.42000    12.03.2019
Konu: Sistemik ve inhale florokinolonlar-
Acil güvenlilik kısıtlaması

DOSYA

Sistemik ve inhale kullanılan florokinolon grubu ilaçlarla ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansı’nın resmi internet sitesinde 01.10.2018 tarihinde yayınlanan “PRAC recommendations on signals, 1.Recommendations for update of the product information, 1.4. Fluoroquinolones for systemic and inhaled use- Aortic aneurisym and dissection” başlıklı uyarı Kurumumuzca değerlendirilmiş olup söz konusu ilaçların KÜB ve KT’lerine ekte yer alan ifadelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu değişikliklerin yansıtıldığı referans ürünlere ait KÜB/KT başvurularının incelenmek üzere duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Referans ürüne ait KÜB/KT metinlerinin resmi internet sitemizde yayımlanmasından sonraki 15 gün içinde sistemik ve inhale florokinolon grubu ilaç içeren diğer ilaçlar için Farmakolojik Değerlendirme Birimine başvurulmalıdır.

Ancak söz konusu etkin maddeleri içeren ilaçlardan referansı bulunmayan veya referansı piyasada aktif olmayan ilaçlar için; herhangi bir referans ilaca ait KÜB/KT metninin resmi internet sitemizde yayımlanmasını beklemeksizin, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Farmakolojik Değerlendirme Birimine başvurulması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim

Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epidemiyolojik çalışmalar, florokinolon kullanımından sonra özellikle yaşlı popülasyonda aort anevrizması ve diseksiyonu riskinde artış olduğunu bildirmektedir.

Bu nedenle florokinolonlar, aile öyküsünde anevrizma hastalığı pozitif olan hastalarda, önceden aort anevrizması ve/veya aort diseksiyonu teşhisi konulan hastalarda, aort anevrizması ve diseksiyonu için diğer risk faktörlerini ya da predispozan durumları içeren hastalarda (örn. Marfan sendromu, vasküler Ehlers-Danlos sendromu, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı, hipertansiyon, bilinen ateroskleroz) sadece dikkatli bir yarar/risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve diğer terapötik seçenekler göz önüne alındıktan sonra kullanılmalıdır.

Ani karın, göğüs veya sırt ağrısı durumunda, hastalara acil servise derhal başvurmaları tavsiye edilmelidir.

KULLANMA TALİMATI

  1. <ilaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

<ilaç ismi>ni aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

  • Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa.
  • Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık).
  • Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz)

Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise

başvurunuz.