Ana Sayfa Tıp&Sağlık SARS, MERS, BAT-SARS VE SARS-COV-2, Karşılaştırmalı Çalışması

SARS, MERS, BAT-SARS VE SARS-COV-2, Karşılaştırmalı Çalışması

Bilim insanları Coronaviridae ailesine ait birkaç virusun, kuşlar, insanlar ve diğer memeliler dahil olmak üzere çok çeşitli konakçıları infekte edebildiğini buldular.

Comprehensive Comparative Genomic and Microsatellite Analysis of SARS, MERS, BAT‐SARS and COVID‐19 Coronaviruses

Bu viruslar, boyutları 27-32 kb arasında değişen, tek sarmallı, pozitif duyarlı RNA viruslarıdır. Alfa, beta, delta ve gama olmak üzere dört kategoriye ayrılırlar.

Devam eden COVID-19 pandemisinin nedensel ajanı olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirus 2 (SARS-CoV-2)’dir ve ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde Aralık 2019’da tespit edilmiştir. Bulaşıcılık ve ölüm oranının yüksek olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020’de COVID-19’un bir pandemi olduğunu ilan etmiştir.

Viruslar genomik mutasyona uğradığından, aşı geliştirme açısından en önemlisi virusun mutasyona uğradığı bölgeyi belirlemektir. SARS-CoV-2’nin diğer beta koronaviruslarla evrimsel ilişkisini anlamak için filogenetik ağaç temelli birkaç analiz yapılmıştır. Filogenetik ağaç oluşturulan önceki bir çalışma SARS-CoV-2’nin genomik diziliminin BAT-CoV ile %88 benzer olduğunu ortaya çıkarmıştır. Başka bir çalışmada, bilim insanları COVID-19 hastalarından yaklaşık 70 SARS-CoV-2 genomik dizisini izole ettiler ve sivri glikoprotein genini incelediler. Bu çalışma ayrıca BetaCoV-bat-Yunnan-RaTG13-2013 virusunun SARS-CoV-2 ile neredeyse aynı olduğunu bildirdi.