Ana Sayfa Manşet Retrospektif bir kohort çalışmasına göre Covid-19’u atlatanlarda…..

Retrospektif bir kohort çalışmasına göre Covid-19’u atlatanlarda…..

İngiltere’de yayınlanan Lancet Psychiatry adlı tıp dergisinde yer alan son bir araştırmaya göre Covid-19 hastaları solunum yolu rahatsızlıkları olan diğer hastalara göre daha fazla nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor.

6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records

Bilim insanları ABD’deki 236 bin 379 koronavirüs hastasının verileri incelendi ve bunların psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar geçirme ihtimaline baktı. En fazla rastlanan 14 hastalık üzerine duruldu. Bunlar arasında, beyin kanaması, inme, demans (bunama), Parkinson hastalığı, psikoz, anksiyete bozukluğu, duygudurum bozuklukları, Gullian-Barre sendromu (GBS) gibi hastalıklar vardı.

Covid hastalarında psikolojik ve nörolojik rahatsızlık riski, diğer solunum yolları enfeksiyonu hastalarına kıyasa yüzde 16, gribe yakalananlara kıyasla da yüzde 44 daha fazlaydı.

Covid hastalığının daha ağır seyretmesinin ise beyin ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkide bulunma riskini daha da artırdığı görüldü.

Duygudurum, anksiyete ve psikoz gibi rahatsızlıklar tüm Covid hastalarının yüzde 24’ünü etkilerken, hastaneye kaldırılan Covid hastalarının yüzde 25’ini, yoğun bakıma alınanların yüzde 28’ini, bilincin ve algının kaybolması şeklinde tarif edilebilecek hezeyan durumunu yaşayan hastaların ise yüzde 36’sını etkiliyordu.

Tüm Covid hastalarının yüzde 2’sini etkileyen inme riski ise yoğun bakıma kaldırılan hastalarda yüzde 7’ye, hezeyan geçiren hastalarda yüzde 9’a çıkıyordu.

Demans (bunama) genel olarak Covid hastalarının yüzde 0,7’sinde ortaya çıkarken, Covid sırasında hezeyan yaşayan hastalarda bu oran yüzde 5’e kadar yükseliyor.

Araştırmaya katılan bilim insanları sorunların nedenlerini tespit etmek için bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının gereğine dikkat çekti.