Ana Sayfa Paylaşımlar Sağlık ve İlaç Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler

Sağlık ve İlaç Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler

Ecz. Mehmet Hulusi Kaleli

1-Denetim sisteminin reorganizasyonu ile tüm alanlarda etkin bir denetim sağlanmalıdır. Bunun için Bakanlık denetim elemanları Sayıştay çatısı, yetkisi ve konumunda yer almalıdır,

2-2010 yılında değiştirilen Sağlık Sistemi reorganize edilmelidir.
Bunun için yönetim yapısı ve hizmet sunumu gözden geçirilmelidir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için etkinlik, verimlilik ve ulaşılabilirlik sağlanmalıdır,

3-Resmi ya da özel tüm hastanelerin mevzuattan kaynaklanan idari, mali ve hizmet sunumlarına dair etkin ve periyodik denetimleri rutine bağlanmalıdır,

4-TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)’nın ;
-İdari ve mali özerkliği,
-Yapısal reorganizasyonu,
-Her kademede mesleki liyakatın,
Ön planda tutulması sağlanmalıdır,

5-Ülkemizin stratejik ilaç üretiminde söz sahibi olabilmesi için;
-İlaç sektörü, Kamu, Üniversite işbirliği kurallarının belirlenmesi ile;
*Biyoteknolojik ilaç Ar-Ge Enstitülerinin kurulması (idari ve mali özerklik temelinde);
*Orijinal ilaç molekülü Ar-Ge çalışmaları yüksek finans kaynağı gerektirdiğinden, Devlet katkısı ile sürdürülebilirliğinin sağlanması,
-Stratejik etkin madde ve mamul ürünlerin Ülkemiz koşullarında üretilebilirliği elzemdir,

6-Yeterli öğretim üyesi, fiziki mekan ve alt yapı donananımı sağlanamayan Eczacılık Fakültelerinin kapatılarak, köklü Eczacılık Fakültelerinin bilimsel gelişmelerinin desteklenmesi uygun olacaktır.

7- Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü tekrar kuruluş amacına yönelik işlevlerine kavuşturulmalıdır.

Ecz. Mehmet Hulusi Kaleli
(Emekli) Sağlık Bakanlığı TİTCK Başmüfettişi