Ana Sayfa Ekonomi Sağlık turizminde yabancıya KDV istisnasının detayları

Sağlık turizminde yabancıya KDV istisnasının detayları

Maliye Bakanlığı uygulamanın kapsamını belirledi. Genel tebliğ taslağına göre istisna, kaplıcalarda geçerli olacak ancak saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi ya da dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetiklerde geçerli olmayacak.

Neşe Karanfil

[email protected]

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı KDV tebliğ taslağına göre 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancıuyruklu gerçek kişilere sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV’den istisna olacak. İstisna kamu, özel ve üniversite hastanelerinde, tıp merkezlerinde, polikliniklerin yanında Sağlık Bakanlığından izin almak kaydıyla faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de vermiş oldukları hizmetlerde geçerli olacak.

 

 

http://www.turizmguncel.com/haber/yabanciya-saglikta-kdv-istisnasinin-detaylari-belli-oldu-h34922.html