Ana Sayfa Hukuk&Etik Kabul Edilen Kanun Taslağı Neler İçeriyor?

Kabul Edilen Kanun Taslağı Neler İçeriyor?

Sağlık Bakanı Koca gündemdeki yasa hakkında paylaşımda bulundu:
Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören ve “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nda görüşülerek kabul edilen kanun taslağı neler içeriyor? Taslağın Meclis’ten geçerek kanunlaşması durumunda:

-Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor.
-Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor.
-Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor.
-İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor.
-İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor.
-Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor.
-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor.
-Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor.
-Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor.
-Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor.
-Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor.
-Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.
-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor.
-Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor.

Kanun teklifinin hazırlanmasında katkısı olan herkese ve teklifi iradeleriyle kanunlaştıracağına inandığımız saygıdeğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi