Ana Sayfa Tıp&Sağlık Romatoid Artrit Hastalığı İçin Yeni Bir Tedavi Yöntemi Bulundu

Romatoid Artrit Hastalığı İçin Yeni Bir Tedavi Yöntemi Bulundu

Sağlıklı bir insandan romatoid artrit hastası birine antikor enjekte etmek iltihabı azaltabilir ve kemik dejenerasyonunu yavaşlatabilir.  Araştırmacılar, otoimmün ve enflamatuar hastalıklar için yeni tedavi yöntemi buldular.

Romatoid artrit ağrı, şişme ve eklem deformitesine yol açar

Romatoid artrit (RA) gibi otoimmün hastalıklar, bir kişinin bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi vücuduna saldırdığında ortaya çıkar. RA’da bağışıklık sistemi, eklemlerin astarına bir saldırı başlatan, ağrı ve şişmeye, kemik erozyonuna ve eklem deformitesine yol açan otoantikorlar oluşturur.

Kemik ve kıkırdakların kendi kendini yok etmesini yavaşlatır

Vücudumuzda dolaşan en bol antikor türü, immünoglobulin G’dir (IgG). IgG güçlüdür, benzersiz bir şekilde yabancı partikülleri vücuttaki diğer bağışıklık hücrelerine bağlayabilir ve inflamatuar yanıtı başlatabilir. Öte yandan, sağlıklı insanlardan alınan IgG, otoimmün hastalığı olan birine intravenöz (IVIg) uygulandığında, anti-enflamatuar bir etki gösterebilir ve RA’lı kişilerde, kemik ve kıkırdak özelliği olan kendi kendini yok etmeyi yavaşlatır.

Friedrich-Alexander-Universität ile Ulm ve Würzburg üniversitesindeki araştırmacıları, RA’nın iki fare modelini, bir otoantikor modelini ve bir proinflamatuar sitokin modelini kullanarak, hücresel ve moleküler düzeyde, IVIg’den sonra görülen pozitif inflamatuar yanıttan sorumlu farklı yolları ortaya çıkardılar.

Sağlıklı donörlerde alınan antikorlar enjekte edildi 

Araştırmacılar, sağlıklı donörlerden alınan IgG’nin sialilasyonunun eklem iltihabını önlediğini buldular.  Siyalilasyon işlemi, patojenlerin hücrelere yapışmasına ve onları işgal etmesine, vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı oldu  ve daha önce vücutta önemli anti-enflamatuar etkiler gösterdiği rapor edildi.  Araştırmacılar gelitirdikleri tedavi ile IVIg, sialilasyondan bağımsız olarak her iki hayvan modelinde de kemik dejenerasyonunu önledi.

Yeni tedaviler geliştirmek için önemli

Çalışmanın ilgili yazarı Falk Nimmerjahn, “Enflamatuvar reaksiyonun neden olduğu bu kemik dejenerasyonu, romatoid artritli hastalarda eklemlerde ciddi hasara yol açıyor. Çalışmanın sonuçları şimdi ilk kez bu sürecin antikorlar tarafından moleküler düzeyde nasıl bastırıldığını gösteriyor.”

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının otoimmün ve enflamatuar hastalıklar için yeni tedaviler geliştirmek için önemli olduğunu belittiler.

Interdisciplinary research team unlocks the mechanism for inhibiting inflammation of the joints

Immunoglobulin G antibodies (IgB) play an important role as drivers of inflammation in infectious diseases and autoimmune diseases. However, if the same immunoglobulin antibodies from the blood plasma of healthy donors are cleansed and injected into a patient’s bloodstream, they exhibit anti-inflammatory effects and have a positive effect on the immune system. The cause of this was unknown to a large extent up to now. An interdisciplinary team of researchers from Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) and the universities of Ulm and Würzburg led by Prof. Falk Nimmerjahn (Chair of Genetics at FAU) has now unlocked the mechanism that causes these intravenous immunoglobulin antibodies to resolve joint inflammation in rheumatoid arthritis.