Ana Sayfa Biyoteknoloji mRNA Tabanlı COVID-19 Aşısından Sonra Bildirilen Miyokardit Vakaları

mRNA Tabanlı COVID-19 Aşısından Sonra Bildirilen Miyokardit Vakaları

Almanya’da başlayan dava üzerine mrna bazlı Covid-19 aşılarına bağlı komplikasyon tartışmaları yeniden başladı. Bu konudaki en kapsamlı çalışmaya göre miyokardit vakalarının iddia edildiği kadar olmadığı bu makalede yer almaktadır!
Fikir verebilecek diğer kaynaklar da devamında mevcuttur.

Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021 / JAMA

Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemine VAERS’a miyokardit raporları tüm yaş grupları için değerlendirildi ve özetlendi. Kaba raporlama oranları, yaş ve cinsiyet katmanları arasında hesaplanmıştır. Yaş ve cinsiyete göre beklenen miyokardit oranları 2017-2019 hasar verileri kullanılarak hesaplandı. 30 yaşından küçük kişiler için, klinik tabloyu, tanısal test sonuçlarını, tedaviyi ve erken sonuçları açıklamak için tıbbi kayıt incelemeleri ve klinisyen görüşmeleri yapılmıştır.

Sonuçlar  Çalışma döneminde toplam 354 100 845 mRNA tabanlı COVID-19 aşısı alan 192 405 448 kişi arasında VAERS’a 1991 miyokardit bildirimi yapılmıştır ve bu raporların 1626’sı miyokardit vaka tanımına uygundur. Miyokarditi olanların ortanca yaşı 21 (IQR, 16-31 yıl) ve semptom başlangıcına kadar geçen ortanca süre 2 gündü (IQR, 1-3 gün). Cinsiyeti bildirilen miyokardit vakalarının %82’sini erkekler oluşturuyordu. COVID-19 aşılamasından sonraki 7 gün içinde miyokardit vakaları için kaba raporlama oranları, birden fazla yaş ve cinsiyet katmanında beklenen miyokardit oranlarını aştı. Miyokardit oranları, ikinci aşılama dozundan sonra 12 ila 15 yaşlarındaki ergen erkeklerde (BNT162b2 aşısının milyon dozunda 70,7), 16 ila 17 yaşlarındaki ergen erkeklerde (105. BNT162b2 aşısının milyon dozu başına 9) ve 18 ila 24 yaş arası genç erkeklerde (sırasıyla BNT162b2 aşısının ve mRNA-1273 aşısının milyon dozunda 52,4 ve 56,3). Ayrıntılı klinik bilgilere sahip olan 30 yaşından genç kişiler arasında 826 miyokardit vakası vardı; bu vakalardan 809 vakanın 792’sinde (%98) yüksek troponin seviyeleri, 794 vakanın 569’unda (%72) anormal elektrokardiyogram sonuçları ve 312 vakanın 223’ünde (%72) anormal kardiyak manyetik rezonans görüntüleme sonuçları vardı. Kişilerin yaklaşık %96’sı (784/813) hastaneye yatırıldı ve bunların %87’si (577/661) hastaneden taburcu edilerek semptomların ortaya çıkışı düzeldi. En yaygın tedavi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardı (589/676; %87). sırasıyla). Ayrıntılı klinik bilgilere sahip olan 30 yaşından genç kişiler arasında 826 miyokardit vakası vardı; bu vakalardan 809 vakanın 792’sinde (%98) yüksek troponin seviyeleri, 794 vakanın 569’unda (%72) anormal elektrokardiyogram sonuçları ve 312 vakanın 223’ünde (%72) anormal kardiyak manyetik rezonans görüntüleme sonuçları vardı. Kişilerin yaklaşık %96’sı (784/813) hastaneye yatırıldı ve bunların %87’si (577/661) hastaneden taburcu edilerek semptomların ortaya çıkışı düzeldi. En yaygın tedavi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardı (589/676; %87). sırasıyla). Ayrıntılı klinik bilgilere sahip olan 30 yaşından genç kişiler arasında 826 miyokardit vakası vardı; bu vakalardan 809 vakanın 792’sinde (%98) yüksek troponin seviyeleri, 794 vakanın 569’unda (%72) anormal elektrokardiyogram sonuçları ve 312 vakanın 223’ünde (%72) anormal kardiyak manyetik rezonans görüntüleme sonuçları vardı. Kişilerin yaklaşık %96’sı (784/813) hastaneye yatırıldı ve bunların %87’si (577/661) hastaneden taburcu edilerek semptomların ortaya çıkışı düzeldi. En yaygın tedavi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardı (589/676; %87). ve 312 kişiden 223’ünde (%72) anormal kardiyak manyetik rezonans görüntüleme sonuçları vardı. Kişilerin yaklaşık %96’sı (784/813) hastaneye yatırıldı ve bunların %87’si (577/661) hastaneden taburcu edilerek semptomların ortaya çıkışı düzeldi. En yaygın tedavi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardı (589/676; %87). ve 312 kişiden 223’ünde (%72) anormal kardiyak manyetik rezonans görüntüleme sonuçları vardı. Kişilerin yaklaşık %96’sı (784/813) hastaneye yatırıldı ve bunların %87’si (577/661) hastaneden taburcu edilerek semptomların ortaya çıkışı düzeldi. En yaygın tedavi nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardı (589/676; %87).

Sonuçlar ve Uygunluk   ABD’deki pasif sürveyans raporlarına dayanarak, mRNA tabanlı COVID-19 aşıları aldıktan sonra miyokardit riski birden fazla yaş ve cinsiyet katmanında arttı ve ergen erkeklerde ve genç erkeklerde ikinci aşılama dozundan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Bu risk, COVID-19 aşısının faydaları bağlamında değerlendirilmelidir.

COVID-19 mRNA vaccination and myocarditis or pericarditis / LANCET

Altta yatan hastalık mekanizması ile ilgili olarak, miyokardit ve perikarditin aşılamanın yeni yan etkileri olmadığını belirtmek gerekir. Diğer aşılar, özellikle çiçek aşısı, daha önce benzer bir artmış miyokardit riski ile ilişkilendirilmişti.Bu bulgular, hastalık mekanizmasının ne yeni geliştirilen mRNA aşılarına ne de SARS-CoV-2 başak proteinine maruz kalmaya özgü olmadığını göstermektedir. 

Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults / CDC

Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan COVID-19 aşılarının alınmasının ardından miyokardit ve perikardit vakaları nadiren gözlemlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanındaki çoklu izleme sistemlerinden elde edilen kanıtlar, mRNA COVID-19 aşıları (örn. Moderna veya Pfizer-BioNTech) ile miyokardit ve perikardit arasında nedensel bir ilişkiyi desteklemektedir.

Miyokardit, kalp kasının iltihaplanmasıdır ve perikardit, kalbin dışındaki astarın iltihaplanmasıdır; Miyokardit ve perikardit aynı anda meydana geldiğinde miyoperikardit mevcuttur. Bu koşullarda iltihaplanma, bir enfeksiyona veya başka bir tetikleyiciye yanıt olarak ortaya çıkar. CDC, miyokardit ve perikardit için vaka tanımları yayınlamıştır . Miyokardit ve perikardit vakalarının şiddeti değişebilir. CDC, COVID-19 aşılamasından sonra miyokardit ve perikardit hakkında klinik bilgiler içeren çalışmalar yayınlamıştır  .

Miyokardit ve perikardit vakaları, bir mRNA COVID-19 aşısının ikinci dozunu aldıktan sonraki 7 gün içinde en sık ergen ve genç yetişkin erkeklerde görülmüştür; ancak vakalar 1. doz ve rapel dozlardan sonra da gözlenmiştir.

Novavax COVID-19 Aşısının klinik deneylerinden ve küresel aşı güvenlik izleme sistemlerinden elde edilen veriler, Novavax aşılamasının ardından miyokardit ve perikardit riskinde artış olduğunu göstermektedir. Janssen COVID-19 Aşısının (Johnson & Johnson) ruhsatlandırma sonrası izlenmesinden elde edilen veriler, Janssen aşılamasının ardından miyokardit ve perikardit riskinde olası bir artış olduğunu göstermektedir.

Novavax COVID-19 aşısının klinik denemelerine ilişkin bilgiler burada bulunabilir: ABD klinik deneme sonuçları Novavax aşısının güvenli olduğunu ve COVID-19’u önlediğini gösteriyor | Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)

Janssen COVID-19 aşısının güvenlik izlemesine ilişkin bilgiler burada bulunabilir: Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 Aşısının Güvenlik İzlemesi — Amerika Birleşik Devletleri, Mart–Nisan 2021 | MMWR (cdc.gov)

Reports of myocarditis and pericarditis following mRNA COVID-19 vaccination: a systematic review of spontaneously reported data from the UK, Europe and the USA and of the scientific literature / BMJ

 

görsel