Ana Sayfa Manşet Meslektaşımıza yapılan tehdit ve saldırıyı kınıyoruz

Meslektaşımıza yapılan tehdit ve saldırıyı kınıyoruz

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları uzmanı

Dr. Seren Arpaz, çalıştığı Kuşadası Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi önündeki kantinde sigara içen kişiyi sözlü olarak uyardıktan sonra, kantin görevlisi tarafından tehdit edilip ardından arabasının tekerlekleri parçalanmıştır.

Bu saldırıyı yapanları kınıyor, sorumlularının adli yollardan cezası alması için olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

“KAMUYA AÇIK KAPALI ALANLARDA SİGARA İÇİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR”

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, aynı çalışma grubunda yönetim kurulu üyesi olan Dr. Seren Arpaz’ın 27.12.2018 tarihinde, saat 21.00 sıralarında çalıştığı Kuşadası Devlet Hastanesinin Acil Servisi önündeki kantinde sigara içildiğini görerek görevliyi sözel olarak uyardığını, kantinci tarafından tehdit edildiğini ve daha sonra arabasının dört tekerleğinin bıçakla parçalandığını belirtti. Emniyet güçleri tarafından bir saat sonra olayın kantin görevlileri tarafından yapıldığı tespit edilmiş olup olay adli kurumlara intikal ettiğini söyleyen Doç. Dr. Dilektaşlı, konunun yasal boyutu hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni 2004 yılında imzalamıştır. Ülkemizde, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun 1996 yılında yürürlüğe girmiş, daha sonra yapılan geniş düzenlemeler neticesinde 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, TBMM’de 3.1.2008 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla beraber kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştır. Kapalı alan yasağına ek olarak, Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarında da tütün mamulü tüketimi kısıtlanmış olup, sadece toplam açık hava oranının yüzde 30’unu aşmayacak belirlenmiş bir alanda tütün mamulü tüketimine müsaade edilmektedir. Kanuna göre kamu hizmeti veren bütün binaların (belediyelerin hizmet binaları, adliyeler, sağlık ocakları, hastaneler, belediyeler, valilik ve kaymakamlık binaları ile bu binaların içlerinde yer alan il ve ilçe müdürlükleri vs.) kapalı alanlarında (5277 Sayılı Yasa 2/1-a maddesi); kamu hizmeti gören binalar dışında özel hukuk kişilerine ait olan veya işletilen özel okullar, dershaneler, kurslar gibi eğitim binaları, özel hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri gibi sağlık hizmeti sunan binalar, üretim yapan imalathaneler, ticarethaneler, spor salonları, eğlence merkezleri, her türlü sosyal ve kültürel aktivitenin yapıldığı yerlerin koridorları dâhil olmak üzere tüm kapalı mekânlarında sigara içimi yasaklanmıştır. Kısacası, kamuya açık kapalı alanlarda sigara içilmesi kanuna aykırıdır.”

Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı açıklamasını, “Bilindiği üzere tütün kullanımı dünyada önlenebilir hastalık nedenleri arasında en önemlisidir ve erişkin ölümlerinin %10’undan sorumludur. Dünyada her yıl  7 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 800 binden fazla insan da kendisi sigara içmediği halde başkalarının içtiği sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir.” şeklinde sürdürdü.

“BU HAKLI UYARI KARŞISINDA YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise olayla ilgili açıklamasında, “Türkiye, tütün kontrolündeki başarıları nedeniyle DSÖ tarafından ödüllendirilmiştir, ancak 2012 yılından itibaren yasaklarda ihlallerin arttığını, denetimlerin aksadığını, tütün ürünleri kullanım oranlarının ve içim oranlarının arttığını ortaya koyan veriler mevcuttur. Sağlığı korumaya yönelik böyle başarılı bir uygulamanın kazanımlarını yitirmemek için, kanun uygulayıcılar başta olmak üzere toplumda yaşayan bütün bireylerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Oysa bu bilinçle, üstelik kanun karşısında da haklı olarak yasak ihlalini yapanlara yönelik uyarı gerçekleştirenlerin tehdit edilmesi ve mal ve can güvenliklerine saldırılması asla kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Bayram, “Meslektaşımız, Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Seren Arpaz yaşamını insan sağlığına adamış, bu amaçla da tütün kontrol mücadelesinin neferi olmuş bir kişidir.  Kapalı alanlarda tütün kullanımı yasa ile engellenmiş olduğu için bu ihlali yapanları uyarmak, onun ve kanuna saygılı herkesin görevidir. Türk Toraks Derneği ve Tütün kontrolü Çalışma Grubumuzun üyesi olan meslektaşımıza, yasak ihlali nedeniyle ilgili kişileri uyarma sorumluluğunu yerine getirdiği için gerçekleşen bu hain saldırıyı yapanları kınar, sorumlularının adli yollardan gereken cezayı alması için olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” diyerek de yaşanan bu üzücü olaya karşı derneklerinin tepkisini dile getirdi.