Ana Sayfa Tıp&Sağlık D Vitamini Takviyeleri ile Kanser ve Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi!

D Vitamini Takviyeleri ile Kanser ve Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi!

D vitamini takviyesinin kanser veya kalp-damar hastalıkları riskini azaltıp azaltmadığı açık değildir ve randomize çalışmalardan elde edilen veriler sınırlıdır.

Araştırma kanser ve kalp hastalığı olmayan 25,871 katılımcı üzerinde yapıldı.

Katılımcıların bir grubuna vitamin D ile plasebo, bir grubuna omega 3 ile plasebo, bir grubuna  vitamin D hem ile omega 3 ve bir grubuna da iki plasebo verildi .

Ortalama 5.3 yıllık takipte 1617 katılımcıya kanser tanısı kondu!

Vitamin D grubunda 793 kişiye (yüzde 6.1),
plasebo grubunda 824 kişiye (yüzde 6.3)
çalışma süresinde kanser teşhisi kondu,
kalp krizi gibi kalp damar hastalıklarıyla ilgili hastalıkların görülme sıklığı da iki grupta benzerdi.

SONUÇLAR:

D vitamini takviyesi, invaziv kanser veya kardiyovasküler olaylar insidansının plaseboya göre daha düşük olmasına neden olmamıştır. (Ulusal Sağlık Enstitüleri ve diğerleri tarafından finanse edilmektedir; VITAL ClinicalTrials.gov numarası, NCT01169259 .).

The New England Journal of Medicine

 

Çözülmesi gereken paradoks D vitamini takviyesi!!!