Ana Sayfa Tıp&Sağlık KOAH Kılavuzu

KOAH Kılavuzu

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin neden olduğu havayolu veya alveoler bozukluklara bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunum yolu semptomları ile karakterize, yaygın olarak görülen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalıkta en yaygın görülen semptomlar dispne, öksürük ve balgamdır. KOAH genellikle orta-ileri yaş grubunda ortaya çıkar ve yavaş bir ilerleme gösterir.

Günümüzde KOAH tedavisinde kullanılan ilaç tedavisi, hastalıktan ölümlere ve morbiditeye etkili değildir. Bu tedavinin hedefi, semptomları ve alevlenmeleri azaltmaktır ve etkisi düşük-orta düzeylerdedir. Bu nedenle, KOAH kontrolüne yönelik çalışmaların temelini hastalık gelişiminin önlenmesi/koruma çalışmaları oluşturmaktadır. KOAH’da koruma çalışmaları: 1. Temel Koruma: Hastalık gelişimindeki nedenler olarak bilinen sağlığın sosyal belirleyicilerini (sosyal, politik, ekonomik ve kültürel faktörleri) iyileştirme, 2. Birincil Koruma: Hastalığın başlamasını önlemek/ insidansı azaltmak için risk faktörlerinin azaltılması, 3. İkincil koruma: Semptomlar henüz ortaya çıkmadan hastalığı en erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek veya yavaşlatmak ve 4. Üçüncül Koruma: Tanı konulan hastalarda hastalığın ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak ve komplikasyonların gelişimini önlemektir.

Bu kılavuz, COVID-19’un KOAH alevlenmelerine etkisi ve COVID-19- KOAH arasındaki karşılıklı etkileşimler ve COVID pandemisi sırasında kronik hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkan tele-tıp ve telerehabilitasyon seçenekleri de gözönüne alınarak Kasım 2021’de güncellenmiştir.

“Türkiye’de Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi: Korunma, Tanı ve Tedavi Standartları Kılavuzu” na erişmek için tıklayınız.