Ana Sayfa İlaç Kan Basıncı İlaçlarının Migren Ataklarını Azalttığı Bulundu

Kan Basıncı İlaçlarının Migren Ataklarını Azalttığı Bulundu

Yeni bir çalışma, hemen hemen tüm tansiyon düşürücü ilaçların migren hastalarının her ay yaşadığı baş ağrılarının sayısını azalttığı bulundu. Araştırmacılar, bu ilaçların mevcut migren ilaçlarından daha ucuz ve daha erişilebilir bir tedavi seçeneği sağlayabileceğini kaydettiler.

Migren, kişinin fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen, zayıflatıcı ağrıya ve ışığa, sese veya kokulara karşı hassasiyete neden olabilir. Semptomlar, ağrının şiddeti gibi değişkendir ve migrenin dünya nüfusunun yaklaşık %15’ini etkilediği tahmin edilmektedir.

Avustralya, Sidney’deki George Küresel Sağlık Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, hemen hemen tüm antihipertansif sınıflarının migren hastalarında baş ağrısı sıklığını azaltma yeteneğine sahip olduğunu buldu. Hekimlerin rahatlıkla reçete edebileceği yaygın BP ilaçlarının hastalar için önemli bir koruyucu önlem olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, ayda 15’ten az baş ağrısı olarak tanımlanan epizodik migrenin önlenmesine yönelik tüm randomize antihipertansif denemelerinin bir meta-analizini gerçekleştirdiler. Analiz 50 deneme ve 4.310 katılımcıyı içeriyordu. Bir plaseboya kıyasla, alfa blokerlere (AB), anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerine (ACEi) ve kalsiyum kanal blokerlerine (CCB) ek olarak BB ve ARB’nin etkinliğini incelediler.

Araştırmacılar, her bir ilaç sınıfı için, ACEi veya antihipertansiflerin bir kombinasyonunu alanlar dışında, plaseboya kıyasla ayda daha az sayıda baş ağrısı olduğunu buldular. Aylık baş ağrısı günlerinde en büyük azalma CCB ile görüldü. Ortalama olarak, antihipertansifler, ortalama plasebo etkisine ek olarak, ayda baş ağrısı olan günlerin sayısını yaklaşık bir gün azalttı.

Araştırmacılar, antihipertansiflerin daha düşük maliyeti ve mevcudiyeti, sağlık sigortası kapsamı ve yan etkilerin görülme sıklığı göz önüne alındığında bulgularının “klinik olarak uygun” olduğunu söylüyorlar.