Ana Sayfa Eczacılık Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı ve YHGM Ziyareti

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu, Komisyon Başkanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi ve Komisyon Başkan Vekili Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu’nun başkanlığında, 26.07.2022 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıya emekli kamu eczacılarını temsilen Ecz. Zeliha Karabıyık ve Ecz. Şengün Erten ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (EUS)’nda başarılı olarak uzmanlık programını tamamlayan mezunların kadro sorunlarını aktarmak üzere Uzm. Ecz. Pınar Bakır Ekinci de katılarak birer sunum yaptılar ve sundukları çözüm önerileri Komisyon tarafından değerlendirildi.

Komisyon, 27.07.2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca’yı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler ve

• Personel Dağılım Cetveli (PDC) eczacı kadrolarının düzenlenmesi,

• EUS sonrası uzmanlık programını tamamlayarak mezun olan meslektaşlarımızın atanması,

• İl Sağlık Müdürlüklerinde tercihen eczacının görev alabileceği kadrolarda (Eczacılık hizmetlerinin görüldüğü birimlerde başkan,başkan yardımcısı ve birim sorumlusu-uzman) eczacı sayılarının artırılması,

konularını değerlendirdiler.