Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat İkincil çalışma il dışında yapılamaz!

İkincil çalışma il dışında yapılamaz!

Dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmasıyla ilgili durumun uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli düzenlemelerde gösterilmiştir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 16/3 maddesine göre ‘Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan diş hekimi/uzman, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde diğer özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir.’
  • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1/2 maddesine göre ‘Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki birden daha fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.’
  • Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek Madde 5/e-1 maddesine göre ‘Özel hastanelerde çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki birden daha fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.’

Bütün bu düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan genel tıbba ilişkin sağlık kuruluşlarında veya özel hastanelerde dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmasına ilişkin olarak ortak bir düzenleme yapmış; sadece bulundukları ilde birden fazla sağlık kuruluşunda çalışmalarına izin vermiştir.

O nedenle dişhekimlerinin farklı bir ilde ikinci çalışma yapmasına Bakanlık veya odalar tarafından izin verilmesi mümkün değildir.

Türk Dişhekimleri Birliği