Ana Sayfa Hukuk&Etik Reklamdan Mesul Müdür Sorumludur!

Reklamdan Mesul Müdür Sorumludur!

Bir özel ağız diş sağlığı merkezinin İstanbul’daki reklam tabelalarında yayınladığı; “17 Yıldır 3 Milyon Kişiyle Gülümsüyoruz, Eksik Olmayın, …….Uluslararası Diş Hastanesi” reklamı sebebiyle mesul müdür dişhekimine verilen disiplin cezası T.C Ankara Bölge İdare Mahkemesinde hukuka uygun bulundu.

Mahkeme Kararında, “…tanıtımların davacının mesul müdürü olduğu sağlık kuruluşu hakkında talep yaratmaya yönelik ve haksız rekabet niteliğinde olduğu, sağlık kuruluşunun reklamının yapıldığı, davacının mesul müdürü olarak kurumunu ilgilendiren bu hususta mevzuata uyulmasının sağlanmasından ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmekten sorumlu olması karşısında mevzuat gereği sorumlu tutulduğu açık olduğundan Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesine aykırılık teşkil eden bu eylem nedeniyle tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” gerekçesine yer verilerek disiplin cezası kararının iptali istemi kesin olarak reddedilmiştir.

T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi’nin 2024/1129 nolu kararı için tıklayınız…