Ana Sayfa Tıp&Sağlık Hangi durumlarda kapalı meme cerrahisi yapılabiliyor?

Hangi durumlarda kapalı meme cerrahisi yapılabiliyor?

Doç. Dr. Mustafa Tükenmez

Meme kanseri tedavisi sürekli yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati önem taşıyor. Endoskopik mastektominin hasta açısından pek çok avantajı olduğunu söyleyen Liv Hospital Vadİstanbul Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tükenmez “Daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için iyileşme sürecinde daha hızlı sonuçlar alınıyor. Aynı zamanda meme başı ve meme cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, iyi kozmetik sonuçları olan etkili, güvenilir bir alternatif metod” diyor. Doç. Dr. Mustafa Tükenmez endoskopik cerrahi yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

Meme cerrahisinde koruyucu yöntemler 

Meme koruyucu cerrahi ile memenin tamamı alınmıyor. Yine koltukaltındaki lenf nodlarının hepsi alınmayıp yalnızca kanser riski taşıyan lenf nodlarının çıkarıldığı koltukaltı lenf nodu koruyucu cerrahi teknikler ile hastanın cerrahi sonrası oluşabilecek problemlerinin önüne geçiliyor. Meme dokusunun hepsinin alınması gerektiği durumlarda ise meme başı ve meme cildi korunup meme dokusunun yerine silikon implant veya kişinin kendi dokusu yerleştiriliyor.

Küçük tek bir kesiyle kısa sürede güvenli sonuçlar 

Son yıllarda kapalı meme cerrahisi teknikleri gelişti. Kapalı yani endoskopik meme cerrahisi, kamera ve teknik ekipmanlar yardımıyla küçük bir kesiden memedeki kitle veya tüm meme dokusunun çıkarılması, gerekiyorsa da onarımının aynı yerden yapılmasıdır. Endoskopik meme cerrahisi için özel olarak geliştirilen port ile endoskopik meme ameliyatları daha kısa sürede güvenle yapılabiliyor.

Hangi durumlarda kapalı meme cerrahisi yapılabiliyor? 

  • Memenin farklı alanlarında birden fazla tümör odağı olan meme kanserinde
  • Memede yaygın sütkanalı içi tümöral hücreleri bulunanlarda
  • Meme kanseri ve aynı zamanda meme kanseri ile ilişkili genetik mutasyonların olduğu bilinen olgularda
  • Meme koruyucu cerrahi yapılamayacak kanser hastalarında
  • Meme kanseri olmamasına rağmen meme kanseri açısından yüksek risk taşıyanlarda

 

Kozmetik sonuçları iyi, etkili ve güvenilir bir yöntem 

Endoskopik mastektomi tekniğinde tek ve küçük bir kesiden meme dokusu çıkarılıp meme onarımı yapabiliyor. Koltuk altından lenf bezi örneklemesi hatta gerekirse diğer lenf bezlerini de çıkartabiliyor. Kamera sayesinde görüntüyü büyüterek cildi besleyen damarları daha iyi koruyabiliyor, daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için de iyileşme sürecinde daha hızlı sonuçlar alınıyor. Aynı zamanda meme başı ve meme cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, iyi kozmetik sonuçları olan etkili, güvenilir bir alternatif metod.

Güç birliği tedaviye hız ve etki kazandırıyor

Meme kanseri tedavisi sürekli yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati önem taşıyor. Onkolojik hastalıkların tedavisinin tek bir merkezde, konusunda uzman hekimler tarafından düzenli olarak takip ediliyor olması hastalığın iyileşme sürecine hem olumlu katkı sağlayıp hem de hız kazandırıyor. Meme kanseri tedavisiyle ilgilenen, güncel bilgileri takip eden farklı bölümlerden hekimlerin oluşturduğu bir ekibin vaka üzerinde tartışarak hastanın tedavisine karar vermesi kılavuzlar ve sağlık otoriteleri tarafından da destekleniyor.

Tedaviye “Meme tümörü konseyi”yle karar veriliyor

Gelişmiş birçok ülkede resmi olarak kurulmuş meme sağlığı merkezlerinin hastalara özel bireyselleştirilmiş tedavileri, düzenli olarak yapılan meme tümör konseylerinde kararlaştırılıyor. Merkeze göre değişmekle birlikte bu multidisipliner ekiplerde; meme cerrahı, meme radyoloğu, patolog, nükleer tıp uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, genetik uzmanı, plastik ve rekonstrüktif cerrah, psikiyatr, fizik tedavi uzmanı bulunuyor. Multidisipliner meme konseylerinin hastalar için faydalı olmasının yanında multidisipliner ekip üyelerini de güncel tedavilerin takibi açısından dinamik bir öğrenme sürecinin içinde tutuyor. Bunun yanında ekip üyelerine bireyselleşmiş meme kanseri tedavisi için seçeneklerin hızlıca süzgeçten geçirilip en uygun yolu ortaya koyma pratikliğini de sağlamış oluyor.