Ana Sayfa Manşet Girişimcilik Eğitimlerinde Ne Durumdayız?

Girişimcilik Eğitimlerinde Ne Durumdayız?

Tevfik Bulut

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 24 Temmuz 2019’da uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda girişimcilerin katılım sağladığı “Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi” gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 72 bin geleneksel ve 28 bin ileri girişimcilik eğitimi alan katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anketten öne çıkan bulgular şöyledir:

  • Katılımcıların yaklaşık 3’te 2’si 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını belirtmiştir.
  • Girişimcilik eğitimlerinden yüzde 90’ın üzerinde memnuniyet sağlandığı gözlemlenmiştir.
  • KOSGEB’in geleneksel girişimcilik eğitimi alanların yüzde 64’ü, ileri girişimcilik eğitimi alanlarınsa yüzde 65’i 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını bildirmiştir.
  • Eğitime katılanların 3’te 2’si erkek girişimci adayı olmasına rağmen, eğitimden sonra işletme kuran ve başvuru yaparak KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalananlarda kadınların oranı yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir. Bu bulgu kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci adaylarının erkek adaylara göre iş fikrini uygulamaya dönüştürme konusunda daha başarılı ve motivasyon sahibi olduğunu göstermektedir.
  • Türkiye’de 15-24 yaş genç nüfus oranı yüzde 25,3 olmasına rağmen, KOSGEB’in geleneksel girişimcilik eğitimini alanların yüzde 35’i ve ileri girişimcilik eğitimini alanların yüzde 30’unun bu yaş gurubundan oluştuğu gözlenmiştir.
  • Türkiye’de lisans ve lisansüstü mezunlarının nüfusa oranı yüzde 15,7 iken, girişimcilik eğitimi katılımcıları arasında bu oran yüzde 37 olarak gerçekleşmiştir.
  • Geleneksel girişimcilik eğitimi alanların yüzde 64’ü, ileri girişimcilik eğitimi alanlarınsa yüzde 65’i 1 yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını beyan etmiştir. Bu bulgudan eğitim katılımcılarının iş fikirlerini gerçeğe dönüştürerek girişimci olma konusundaki kararlı oldukları anlaşılmaktadır.
  • Eğitime katılanların büyük çoğunluğunun kuracağı işletmenin faaliyet konusuna karar verdiği tespit edilirken, bu katılımcıların yaklaşık yarısının imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletme kurmak istediği görülmüştür.
  • Memnuniyet düzeyinin ölçümü amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulara verilen yanıtlar sonucunda, yüzde 90’ın üzerinde memnuniyet sağlandığı görülmüştür.

Farkındalık oluşturması dileğiyle.

Bilimle ve teknolojiyle kalınız.

Tevfik Bulut

https://tevfikbulut.net/

Sosyal Araştırma Yöntemleri Bilim Uzmanı
& Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Yararlanılan Kaynaklar

  • https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7552/kosgebin-girisimcilik-egitimlerini-alanlar-is-fikrini-girisime-donusturmede-kararli.

Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi, https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Girisimciligi%20Gelistirme%20Destek%20Programi/02.03.2020/girisimcilik-egitimi/FRM.07.02_Giris%CC%A7imcilik_Eg%CC%86itimi_Memnuniyet_Anketi_.pdf