Ana Sayfa Manşet Gen Terapisi Alkol Bağımlılığında Çığır Açıyor

Gen Terapisi Alkol Bağımlılığında Çığır Açıyor

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi ve Tıp Fakültesi’nden bir araştırmacı tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, gen terapisi, alkol kullanım bozukluğu olarak da adlandırılan ciddi alkol bağımlılığı olan kişiler için tek seferlik, sürekli bir tedavi sunabilir.

Yapılan hayvan çalışmasına Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi, Oregon Ulusal Primat Araştırma Merkezi ve California San Francisco Üniversitesi’ndeki araştırmacılar da katıldı.

Çalışmada bir primat modeli kullanıldı

Çalışmada, beynin ventral tegmental alan (VTA) adı verilen bir bölgesinde glial türevli nörotrofik faktörün (hGDNF) sürekli salınımının, bir süre alkolden uzak durmanın ardından aşırı alkol kullanımına dönüşü önleyebileceğini göstermek için kabul edilmiş bir primat modeli kullanıldı. Çalışma, motive edici davranışları bozmadan yapabilir.

Nörolojik Cerrahi Profesörü ve Bilim Dalı Direktörü Krystof Bankiewicz, MD, PhD, “Bu gen terapisi yaklaşımı, kronik alkol kullanımının neden olduğu, beynin mezolimbik ödül yolundaki dopamin fonksiyonundaki değişiklikleri hedefliyor”

Tedavi sonrası tekrarlamayı önlüyor

Ohio Eyaletindeki Beyin Sağlığı ve Performans Merkezi ise “Bulgularımız, bu tedavinin, hastaların uzun süreli tedaviye bağlılığını gerektirmeden nüksetmeyi önleyebileceğini gösteriyor.”

Yapılan çalışmada, GDNF’nin sürekli ifadesini teşvik etmek, alkol kullanımını azaltmak ve alkolden uzak durma sonrası yeniden başlamayı önlemek için beyne bir viral vektörün iletilmesinin pratikliğini ve etkinliğini incelemek için AUD’nin kabul edilmiş bir rhesus makak modeli kullanıldı.

Vektör, insan glialinden türetilen nörotrofik faktör (AAV2-hGDNF) için bir gen taşıyan, adeno-ilişkili bir virus.

Çalışmada, al yanaklı makak maymunu kullanıldı 

Çalışmada,  sekiz tane al yanaklı makak maymunu ilk önce yüzde 4’lük alkol tüketimine alıştırıldı. Daha sonra dört hayvana, orta beynin tabanında bulunan VTA’ya doğrudan hGDNF vektörü aşılandı. VTA’daki nöronlar mezolimbik ödül yoluna bağlandı. Geriye kalan dört hayvan kontrol olarak görev yaptı. Aynı cerrahi prosedür kullanılarak onlara steril salin aşılandı.

Önemli bulgular AAV2-hGDNF’nin infüzyonu, 4 haftalık birden fazla yoksunluk ve 4 haftalık alkole yeniden giriş döngüleri boyunca alkol alımını önemli ölçüde köreltti;

Tedavi edilen deneklerde kandaki etanol seviyesi düştü

GDNF ile tedavi edilen deneklerde kandaki etanol seviyeleri tespit edilemez düzeydeydi ve çalışmanın sonuna kadar çoğu hafta boyunca tespit edilemeyecek düzeyde kaldı;

Kontrol denekleri, grup halinde ve bireysel olarak döngüler boyunca aylık ve haftalık alkol alımının ve kan etanol seviyelerinin sürekli olarak arttığını gösterdi.

Bankiewicz, “Genel olarak bulgularımız, GDNF gen terapisinin primat modelimizde yeniden kullanıma bağlı alkol alımını azaltabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşımın, AKB ve muhtemelen diğer madde bağımlılığı bozuklukları için umut verici bir tedavi olarak daha fazla çalışmaya değer olduğuna inanıyoruz.”

GDNF gene therapy for alcohol use disorder in male non-human primates

Alcohol use disorder (AUD) exacts enormous personal, social and economic costs globally. Return to alcohol use in treatment-seeking patients with AUD is common, engendered by a cycle of repeated abstinence-relapse episodes even with use of currently available pharmacotherapies. Repeated ethanol use induces dopaminergic signaling neuroadaptations in ventral tegmental area (VTA) neurons of the mesolimbic reward pathway, and sustained dysfunction of reward circuitry is associated with return to drinking behavior.

We tested this hypothesis by infusing adeno-associated virus serotype 2 vector encoding human glial-derived neurotrophic factor (AAV2-hGDNF), a growth factor that enhances dopaminergic neuron function, into the VTA of four male rhesus monkeys, with another four receiving vehicle, following induction of chronic alcohol drinking.