Ana Sayfa Tıp&Sağlık Düzensiz Uyku, Kanser Ve Kalp Hastalığında Ölüm Riskini Artırabilir

Düzensiz Uyku, Kanser Ve Kalp Hastalığında Ölüm Riskini Artırabilir

Orta yaş ve üstü yetişkinler üzerinde yapılan yedi yıllık bir araştırmaya göre, düzensiz uyku uyuyan kişilerin, düzenli uyku uyuyan kişilere kıyasla kanser ve kalp hastalığına yakalanarak, ölüm riskinin daha yüksek olabilecegi belirtildi.

Bilim adamları daha önce uyku eksikliğinin herhangi bir nedenle ölüm  riskini artırabileceğini bulmuşlardı. Ancak düzensiz uyku programlarının ölüm oranlarını benzer şekilde etkileyip etkilemediği açık değildi.

Uyku düzensizliği üzerine yapılan en büyük çalışma

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bilim adamları uyku düzensizliğinin tüm nedenlere bağlı ölümleri veya herhangi bir nedenle ölümü nasıl etkilediğini inceleyen en büyük çalışma olduğunu belirttiler.

Birleşik Krallık’ta yaşayan 40 ila 70 yaş arasında değişen yaklaşık 90.000 kişinin, yaklaşık bir hafta boyunca bileklerine hareket izleme cihazları takıldı. Kaydedilen hareket verilerinden insanların ne zaman uyuduğunu veya uyanık olduğunu tahmin etmek için istatistiksel bir model kullanarak, her katılımcı için bir kişinin birbirini izleyen herhangi iki gün arasında aynı saatte uyanık veya uykuda olma olasılığı olarak tanımlanan bir uyku düzenlilik puanı hesapladı.

Bir grup katılımcı, “düşük uyku düzenliliğine” sahip olarak puanlandı; bu, grubu genel olarak uyku puanlarının beşinci yüzdelik dilimine yerleştirdi. “Ortalama” uyku düzenliliği yüzde 50’de olanların, birbirini takip eden günlerde aynı saatte uyuma şansı yüzde 61’di.

Yedi yıllık veriler incelendi

Ekibin bu verileri toplamasından sonraki yaklaşık yedi yıl içinde, katılımcıların 3.010’u öldü.Düşük uyku düzenliliği puanları olanların, ortalama puanlara sahip kişilerle karşılaştırıldığında, takip süresi içinde herhangi bir nedenden ölme olasılığı %46 daha fazlaydı.

Ölen insanlardan 1.701’i kanserden, 616’sı da kardiyovasküler hastalıktan öldü.Düşük uyku düzenliliği puanına sahip kişilerin, ortalama puana sahip kişilere göre kanserden ölme olasılığı %33 ve kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı %73 daha fazlaydı. “Yüksek” uyku düzenliliği puanları olan üçüncü bir grup insan, genel olarak ve özellikle kanser ve kalp hastalığından ortalamadan biraz daha düşük bir ölüm şansına sahipti, ancak riskleri “ortalama” gruptan önemli ölçüde farklı değildi.

Araştırmada, katılımcıların yaşı, etnik kökeni, cinsiyeti, sigara içme durumu, diyabeti, mevcut kalp rahatsızlıkları ve kanseri, eğitim düzeyi, geliri ve her gece ortalama ne kadar uyudukları arasındaki farklılıkları dikkate alındı.