Ana Sayfa Manşet ALCON Türkiye’de Yönetimin yüzde 90’ı Kadınlarda

ALCON Türkiye’de Yönetimin yüzde 90’ı Kadınlarda

Alcon Türkiye Vision Care İş birimi Direktörü Özge Arslanalp

Dünyanın önde gelen göz sağlığı şirketlerinden Alcon’da tüm çalışanlar için adil ve eşitlikçi bir ortam yaratılmış görünüyor. Üst yönetiminin %90’ı kadın yöneticilerden oluşan firmanın “Kapsayıcı Çeşitlilik” yaklaşımı ise bu alanda hayata geçirilen birçok projenin bel kemiği durumunda. Çalışanlarına eşit fırsatlar ve imkanlar sunmaya özen gösteren ve tüm politikalarını da bunu destekleyecek şekilde organize eden Alcon Türkiye’yi gelin VisionCare İş Birimi Direktörü Sevgili Özge Arslanalp’ten dinleyelim.

Göz sağlığı alanında insanların daha iyi görmeleri için çalışan dünyanın lider firmalarından Alcon’da 70 yılı aşkın mirasımızla dünyanın en büyük göz sağlığı şirketlerinden biri konumundayız. Alcon olarak bugün Cerrahi, Kontakt Lens ve Bakım Ürünleri alanlarındaki tamamlayıcı iş birimleriyle 74 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Şirketimiz sektörde en geniş göz sağlığı ürün ve hizmetler portföyüne sahip konumda olmasının yanısıra, inovasyon çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Alanında pek çok ilke imza atan Alcon dünyanın dört bir yanında insanların daha iyi görmesini sağlama misyonuyla çalışırken, başarılarının arkasında çalışanlarının olduğunu her fırsatta vurgulamakta.

Alcon’da kurum kültürünün temelinde “insan odaklılık” var. Sağlık alanında hızlı, çevik ve paydaş odaklı kurum kültürümüzle tüm çalışanlarımızı kapsayan projelere ağırlık veriyoruz. Çünkü bizim için insana hizmet en büyük öncelik. Kadın ya da erkekleri ayırmak değil, insanı en öne koymak bizim vazgeçilmezimiz.

Alcon ve tüm çalışanları için kapsayıcılık ve çeşitlilik öncelikli iki unsur. Şirketimizin stratejik önceliklerini daha üst seviyeye taşımak için bu yaklaşıma “Kapsayıcı Çeşitlilik” adını veriyoruz. Bu  yaklaşım çerçevesinde, ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya yasal olarak korunan diğer tüm sınıflandırmaları ortadan kaldırdık. Bu doğrultuda Alcon global çapta çok değerli projeler hayata geçirmekte. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemek ve savunmak için oluşturduğu “Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konseyi” sektöre örnek olacak nitelikte bir oluşum. Konsey, Alcon’un kapsayıcı ve çeşitliliği öne çıkartan iş gücü ile, dünya çapındaki hastalarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılama hedefini gerçekleştireceğine inanarak çalışıyor.

Alcon’da “Kapsayıcı Çeşitlilik” doğrultusunda hem Türkiye’de, hem de globalde yaratıcı uygulamalar geliştiriyoruz. Bunlardan biri de faaliyet gösterdiğimiz tüm ofislerde düzenlenen ve “önyargılara karşı harekete geçmek için ne yapıyorum” sorusunu yanıtlayan çalışanlarla #KapsayıcılıkBenimleBaşlıyor Kampanyası. Alcon bu alanda kadın dernekleri ile işbirliği içinde ortak çalışmalar da yürütüyor.

Göz sağlığı alanında inovasyonla gelişen ve büyüyen bir şirket olarak,  çalışanlarımıza yaklaşımımızda, insani değerleri ve inovasyonu bir araya getiriyoruz.  Alcon Türkiye’de işbirliği, katılım ve yenilikler yoluyla, kadın veya erkek fark etmeksizin, tüm ekip arkadaşlarımız için başarıyı teşvik eden, performans odaklı bir kültürü teşvik ediyoruz. Kadın ve erkek tüm çalışanlarımıza her aşamada eşit fırsatlar sunulurken, şirket içinde sağladığımız adil çalışma ortamı tüm çalışanlarımıza güç veriyor.

Alcon Türkiye yönetiminde neredeyse yüzde 90’a yakın kadın yöneticinin olması ise ayrıca çok mutluluk verici.  Benzer şekilde Türkiye merkez ofisimizde yüzde 80’in üzerinde kadın çalışanların bulunması kurum kültürümüzün doğru yolda geliştiğinin önemli bir göstergesi. Benim için güven ortamında çalışmak, şeffaflık ve açık iletişimle birlikte, yeniliklere ve değişime de aynı ölçüde açık bir şirketin parçası olmak çok önemli. Kişisel olarak gelişebildiğimiz, kariyer anlamında önümüzde engellerin bulunmadığı bir kurum kültürü içinde yer almak tüm çalışanlar için son derece değerli. Kadını-erkeği ayırt etmeksizin, tüm çalışanlar için engellerle karşılaşmadıkları, potansiyellerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı diliyorum.