Ana Sayfa Manşet TOD Glokom Birimi Dünya Glokom Haftasında Halkı Göz Muayenesine Davet Ediyor

TOD Glokom Birimi Dünya Glokom Haftasında Halkı Göz Muayenesine Davet Ediyor

TOD Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç

7-13 Mart Dünya Glokom Haftası, glokom konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Glokom Derneği’nin (World Glaucoma Associaton) küresel bir girişimidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu hafta içinde Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Glokom Birimi öncülüğünde hastalar, göz hastalıkları uzmanları, diğer sağlık görevlileri ve genel halk, görme korumasına katkıda bulunmaya davet ediliyor. TOD Glokom Birimi bu farkındalık haftası içerisinde, glokomu olabildiğince erken tespit etmek için herkesi düzenli göz ve görme kontrolleri yaptırmaları konusunda uyarmak için bir dizi etkinlik programı yürütüyor.

TOD Glokom Birimi Glokom Haftasında Farkındalığı Hedefliyor
TOD Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, Glokom Haftasında yaratmaya çalışılan farkındalığın bileşenlerini ve etkinlikleri şöyle aktarıyor;

“Glokom tüm dünyada geri dönüşü olmayan körlüğün önde gelen nedenidir. Genellikle ilerleyene kadar hiçbir uyarı vermez, ancak görmeye verdiği hasar devam eder ve geri döndürülemez hale gelebilir. Teşhis edildiğinde ise hasta için uygulanabilecek cerrahi veya ilaç tedavileri ile görme hasarı durdurabilir ve hastalık kontrol altına alınabilir. TOD Glokom Birimi olarak ülkemizde yaratmaya çalıştığımız bilinç, hastalığın erken evrede tespit edilebilmesi ve dolayısıyla görme fonksiyonunun kurtarılmasına imkân yaratmak için düzenli basit göz kontrollerine duyulan ihtiyaçtır. Ülkemizde her yıl Glokom Haftasında TOD Glokom Birimi olarak bir dizi farkındalık çalışması yürütüyoruz. Halkı Glokom ile ilgili bilgilendirmeye yönelik içerikler ve göz tansiyon takip kartları gibi çizelgeler hazırlayarak bilinç seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratacak ilgi çekici dış ortam aktiviteleri, dış ortam duyuru panoları ile dikkatlerini Glokom’a çekip Göz Hastalıkları uzmanlarına ulaşarak glokom muayenelerini gerçekleştirecek bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda Glokom taramaları da gerçekleştiriliyordu ancak Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu organizasyonu bu yıl için öteledik. Dünyada körlüğün önde gelen nedeni olan Glokom’un erken evrede teşhisi ile halkımızın görme alanlarını korumaya almak tek amacımız.”

Önümüzdeki 20 yılda Dünyadaki Glokom vaka tahminleri 112 Milyona ulaşıyor

Dünya çapında glokomlu kişilerin (40-80 yaş arası) sayısı 2013’de 64 milyon kişi olarak  öngörülüyor iken 2020 yılı için bu öngörünün 76 milyona ve 2040 yılı için ise 112 milyona yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, artan ileri yaş ve kronik hastalıklara paralel, artan Glokom vakası ile karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor. Özellikle 40 yaş üstü risk faktörlerine sahip kişilerin, ileri yaşta ise her kişinin düzenli göz muayenesi ile Glokom’un erken teşhisinin dolayısıyla tedavisinin mümkün olduğunun altını çiziyor.

İleri yaş dışındaki Risk Faktörleri

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç Glokom ile ilişikli olduğu tespit edilen risk faktörlerine sahip kişileri önemle göz muayenesine teşvik etmeye çalıştıklarını belirtirken, “TOD Glokom Birimi” olarak özellikle risk sahibi kişilerin vakit kaybetmeden düzenli aralıklarla göz muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz.” diyor. Glokom’un en yaygın görülen tipi olan açık açılı glokom risk faktörlerini; pozitif aile öyküsü, ilerleyen yaş, geçirilmiş göz yaralanmaları, yüksek miyopi, retinal/vasküler tıkanmalar, diyabet, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı ve hipertansiyon olarak belirten Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç Glokom’un kadınlarda erkeklere göre daha yüksek insidansı olduğunu da hatırlatıyor.

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, tüm tıp dünyasının ve sağlık çalışanlarının sorumluluğunun daha da arttığı Covid19 pandemi şartlarında büyük özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık profesyonellerinin 14 Mart Tıp Bayramını da bu vesile ile kutluyor.