Ana Sayfa Eczacılık Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır

Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır

Meslek Odalarından Ortak Basın Açıklaması

Sağlık sisteminin Ankara’daki öncü meslek odaları basın toplantısı düzenleyerek ortak basın açıklaması yaptı. Tabip, Dişhekimi, Veteriner Hekimler ve Eczacıları temsil eden odaların birlikte düzenlediği basın toplantısına Odamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ecz. Fikret Acar katıldı. Kamuoyuna duyurulan ortak açıklamayı siz değerli meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.

Değerli katılımcılar

Sağlık sisteminin yürütücülerinden olan bizler; Tabip, Dişhekimi, Veteriner Hekimler ve Eczacıları temsil eden meslek odaları olarak bugünden itibaren sizleri bilgilendirme toplantılarını düzenli olarak yapacağız.

Sağlık Bakanlığı, YÖK, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından 2014 yılında hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan gücü Durum Raporu”nda “Sağlık insan gücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” denmektedir. Ancak ne yazık ki uygulamada diğer tüm mesleklerde olduğu gibi Sağlık mesleklerinde de bu kriterlere göre planlama yapılmamaktadır. İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Meslekleri eğitimi en maliyetli eğitimdir.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü planlamasını; ihtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal Sağlık Politikaları oluşturulmadan, toplum sağlığının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir. Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

2002 yılında 19 olan Dişhekimliği Fakülte sayısı bugün 92’ye çıkmıştır. 2005 yılında 960 olan kontenjan 2019’da 66 fakültede 6421 sayısına ulaşmıştır.

Tıp Fakültesi sayısı bu gün itibariyle 112 adettir ve kontenjanı 16.000 sayısına ulaşmıştır.

Veteriner Fakülteleri sayısı bu gün itibariyle 34 adettir ve kontenjanı 2526 sayısına ulaşmıştır.

Eczacılık Fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11’den, 2018-2019 yılında 40’a çıkmış ve kontenjan 3 bin 524’ e ulaşmıştır.

Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğinin dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır.

Sağlık bir bütündür ve en temel haktır. Bizler Sağlık Meslek Örgütleri olarak yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları ve klinikleri yetersiz, kütüphaneleri fakir ve en önemlisi üniversite geleneğinden yoksun açılan niteliksiz fakültelerde ve arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla Toplumun Sağlık Kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz. Sürdürülemez diye açıklamalarını yaptığımız bu durum hem ülke kaynaklarının kötüye kullanılmasıdır hem de yaşam hakkının temel ögelerinden, sağlık hakkının kötü ortam hazırlayıcısıdır. Hekim ve eczacı sayılarının kontrolsüz artması toplumdaki sağlık mesleği algısında değer kaybı oluşturmaktadır.

Meslek Odaları olarak kendi mesleklerimizle ilgili olarak sözlerimizin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve çözüm önerilerimizi sıralıyoruz:

Sağlık İnsan gücü stratejik planlamaları ivedilikle yapılarak,

  • Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalıdır.
  • Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır.
  • Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır.
  • Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır.
  • Fakültelerin müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları ve kütüphaneleri ise taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır.

Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır.