Ana Sayfa Eczacılık “Eczacılıkta Sürekli Eğitim”

“Eczacılıkta Sürekli Eğitim”

Ankara Eczacı Odası Bilim Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Ankara Eczacı Odası bünyesinde kurulan Bilim Danışma Kurulu, 01 Şubat 2024 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

“Eczacılıkta Sürekli Eğitim” konusunun görüşüldüğü toplantı sonrasında aşağıdaki sonuç bildirgesinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Mesleki gelişim; bireyin bilgi, beceri, yetenek ve işi konusunda kendini geliştirmesi için mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesi sürecidir. Üniversitelerde lisans düzeyinde verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler, bir mesleğin yapılabilmesi için temel nitelikteki kavramlardır. Teknolojik gelişmeler, mesleki eğitimin süreklilik kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda eğitim,  sadece eğitim kurumlarının görevi olmaktan çıkmış olup, etkin kavram sürekli mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme olmuştur.

Eczacı, bugün artık sadece ilaç ve tıbbi cihazı sunan değil, hastalığın rehabilite edilmesinden halk sağlığının geliştirilmesine kadar her düzeyde işlev ve sorumluluğa sahip sağlık çalışanı konumundadır. Söz konusu işlevler, bireylerin daha iyi sağlık-ilaç-eczacılık hizmetleri alması açısından temel öneme sahiptir. Eczacıların değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmesi için; mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programlarının içinde yer alması gerekmektedir.

Sürekli meslek eğitimlerinin gereken yeterli düzeyde sürdürülmesiyle; eczacılık mesleği olması gereken değer düzeyine ulaşarak, hastalara sunulan farmasötik bakımın niteliği yükselip, meslektaşlarımızın -dünyanın birçok ülkesinde uygulanan- meslek hakkını almasına giden yolu açacaktır.

Ankara Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızın meslekî yeterliliklerini geliştirmek, sağlık danışmanı rolünü ön plana çıkarmak ve halkımıza verilen birinci basamak sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak amacı ile sürekli meslekî eğitimlere ağırlık vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Uzm. Ecz. C. Cem ABBASOĞLU
Ankara Eczacı Odası Başkanı
Prof. Dr. Asuman BOZKIR
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN
Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erden BANOĞLU
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülberk UÇAR
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Feyyaz ONUR
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kutay DEMİRKAN
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Başkanı
Prof. Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD Başkanı
Ankara Eczacı Odası TEB Büyük Kongre Delegesi