Ana Sayfa Ekonomi Yasa teklifine göre hekim aylıklarında iyileştirme

Yasa teklifine göre hekim aylıklarında iyileştirme

Hekimlerin emekli aylıklarına iyileştirme

Hekimler ile diğer sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren döner sermayeden yapılan sabit ek ödemelere ilişkin yasa teklifi, kapsam genişletilerek yeniden TBMM’ye sunuldu. Ek ödeme tutarı tüm sağlık çalışanları için artırılarak, merkezi yönetim bütçesi güvencesine alınacak. Emekli hekimlere yapılan ilave ödeme artırılacak. İlave ödemeden 2008 yılından sonra devlet memurluğuna başlayan hekimler de yararlanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Teklife göre, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki personele döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme tavan tutarları artırılacak. Ek ödeme tavan tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve tazminat toplamının (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) yüzdesine göre hesaplanıyor. Eski ve yeni oranlar, unvanlara göre şöyle:

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye,

Uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye,

Pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye,

Hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’den 305’e,

Diğer personelde ise yüzde 150’den yüzde 225’e çıkartılacak.

Özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 950 ve 850 oranları beş kat artırılarak uygulanacak. Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis gibi hizmetlerde çalışan personel için ise yüzde 225 oranı yüzde 260 olarak uygulanacak.

Önceki teklifte kapsam dışı bırakılan üniversite personeli de kapsama alındı. Sağlık Bakanlığı personeline paralel şekilde üniversite öğretim üyeleri ve sağlık personelinin sabit ek ödeme tutarları artırıldı.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM

Kamudan emekli olan doktorlara 2018 yılında ödenmeye başlanan ilave ödeme tutarları artırılacak. Makam tazminatı almayan uzman tabip ve diş tabiplerinin ilave ödeme göstergesi 17.000’den 26.000’e, uzman olmayanların göstergesi de 13.000’den 20.000’e çıkartılacak. Böylece emekli aylıklarında sırasıyla 2.119 TL ve 1.648 TL artış olacak. Yirmi beş yıl hizmeti bulunanlar için uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylığı 10.402 TL’den 12.521 TL’ye, uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylığı da 9.460 liradan 11.108 liraya yükselecek.

tamamı için kaynağa bknz

Yasa Teklifi

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yasa teklifi TBMM’de