Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Webinar – Türkiye’de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

Webinar – Türkiye’de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

 Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı
Webinar – Türkiye’de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları 

Bilindiği üzere, 02 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR), klinik değerlendirme ve klinik araştırmalar bağlamında bazı yeni gereklilikler ile birlikte daha sıkı düzenlemeler getirmektedir.

Bir cihazın piyasaya arzında yeterli klinik verinin elde edilebilmesi için bazı cihaz sınıf ve türleri için klinik araştırmalar zorunlu hale getirilirken, piyasaya arz sonrası gözetim yükümlülüğü kapsamında tüm cihazlar için piyasaya arz sonrası çalışmalar gündeme gelmiştir.

Bununla birlikte, Onbirinci Kalkınma Planımızda da öncelikli sektörler arasında yer alan “İlaç ve Tıbbi Cihaz” sektörü için temel amaç, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak olarak belirlenmiştir. Belirlenen temel politikalarımızdan birisi de “Klinik araştırmalarda ülkemizin bölgede lider ülke konumuna gelmesini sağlamaktır.” Global klinik araştırmalardan aldığımız payın hem sayıca hem de finansal olarak artırılmasının yanında, ülkemizde geliştirilecek inovatif ürünler ile yürütülecek klinik araştırmaların artırılması da amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda; MDR’a geçiş dönemi ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’deki klinik araştırma ekosisteminin tanıtılması ve bu alandaki güncel mevzuat ve altyapı imkanları hakkında bilgi verilmesi amacıyla 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 16:00’de ARTED işbirliği ile uluslararası bir webinar düzenlenecektir.

Kayıt ve program içeriği hakkında gerekli bilgiler aşağıda yer almakta olup tüm ilgili taraflara duyurulur.

 

Program

28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00 (GMT+3)
16:00 – 16:10Açılış Konuşmaları
16:10 – 16:30Türkiye’de klinik araştırma düzenlemeleri

Mol. Bio. Gökhan ÖZKAN

TİTCK

16:30 – 16:50Türkiye’de Şehir Hastanelerinin klinik araştırma altyapı imkanları  

Prof. Dr. Fuat Emre Canpolat

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

16:50 – 17:10İmalatçı/Sponsor perspektifinden Türkiye’de klinik araştırma ortamı

Elif ÖZMAN PUSAT

ARTED Genel Sekreteri

17:10 – 17:45Soru – Cevap

Kayıt 

Toplantıya katılmak isteyen ilgili tarafların http://www.canlikonsey.tv/klinikarastirma web sitesi üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Konfirmasyon bilgisi ile birlikte toplantıya ilişkin katılım linkleri kayıt esnasında ilettiğiniz mail adresine veya telefon numarasına iletilecektir.