Ana Sayfa Tıp&Sağlık Uzun Uyku Süresi ve İnme, Yüksek Bağlantılı!

Uzun Uyku Süresi ve İnme, Yüksek Bağlantılı!

İnme, sakatlık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Hem kısa hem de uzun uyku süreleri olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. Kesitsel çalışmalar uzun uyuyanlarda felç prevalansının arttığını göstermiştir. Prospektif epidemiyolojik çalışmalarda uzun uyku süresinin inme insidansını ve mortalitesini artırdığı gösterilmiştir. Biriken kanıtlar, uyku ile felç arasındaki ilişkinin büyüklüğünün, uzun uykuda, kısa uykuya göre daha güçlü görünmekte!

PMC/Long Sleep Duration and Stroke

İnme, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya çapında sakatlık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir [  ,  ]. Her yıl yaklaşık 795.000 Amerikalı yeni veya tekrarlayan felç geçiriyor. 2030 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık %4’ü felç geçirmiş olacak [  ]. İnme, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 21 ölümün 1’inden sorumludur ve tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almaktadır [  ]. 

Uyku insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır ve bağışıklık savunması, nörohormonal süreçler, metabolik yollar ve pıhtılaşma/fibrinoliz kaskadı gibi temel vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynar [  ]. Normal fizyolojik ve psikolojik işlevsellik için genellikle gece başına 7-9 saat olmak üzere uygun miktarda uykunun sürdürülmesi gereklidir [  ,  ]. Giderek artan kanıtlar, hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin diyabet, ateroskleroz, kardiyovasküler hastalıklar ve tüm nedenlere bağlı ölümler gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir [  ,  ,  ,  ,  ,  ].

Kısa veya uzun uyku süresinin felç riskini arttırdığına dair güçlü kanıtlar vardır [  ,  ,  ,  ]. Çağımızda yetersiz uyku eğilimi nedeniyle, bu alandaki araştırmaların çoğu, uyku yoksunluğunun felç ve mekanizmaları üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Bununla birlikte, biriken kanıtlar, ilişkinin büyüklüğünün daha uzun uyku için daha kısa uykudan daha güçlü göründüğünü ve inme prevalansı, insidansı ve mortalitesinde J şeklinde bir ilişki ortaya çıkardığını ileri sürmektedir [  ,  ].

2004-2013 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Görüşme Araştırması’nı temel alan, makine öğrenimi modelleme tekniklerini kullanan, 288.888 katılımcıyla uyku süresi ve felç prevalansı üzerine bugüne kadarki en büyük kesitsel çalışmayı rapor etmiştir [  ]. Kısa uyuyanların (≤6 saat) %3,31’inde, ortalama uyuyanların (7-8 saat) %2,57’sinde ve uzun uyuyanların (≥9 saat) %4,63’ünde felç rapor edilmiştir. Kısa ve uzun uyuyanlar için olasılık oranları (OR), ortalama uyuyanlarla karşılaştırıldığında sırasıyla 1,29 ve 1,80 idi. Bu çalışma, kısa ve ortalama uyku sürelerine kıyasla uzun uyku süresi ile felç arasında daha büyük bir ilişki gözlemledi ( p < 0,001), bu da kişinin bildirdiği uyku süresi ile felç prevalansı arasında J şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, uzun uykuyla ilişkili artan felç riskinin farkında olmalıdır. Uyku miktarını kontrol edebilen ve uzun süre uyumayı alışkanlık haline getiren kişilere, gereksiz yatma sürelerini azaltacak eğitim verilmelidir. Patolojik uzun uyuyanlar için, uzun uykunun diyabet, depresyon ve hareketsizlik gibi potansiyel tıbbi, sosyal ve psikolojik nedenlerinin belirlenmesine ve yönetilmesine dikkat edilmelidir.

tamamı için kaynağa bknz

Amerikan Kardiyoloji Koleji, Tansiyon 5 saatten Az Uykuyla yüzde 11’e Yükseldi!