Ana Sayfa İlaç Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi

“İş dünyası ve hükümetler göç sorununun çözümü için daha fazla işbirliği yapmalı” 

Dünya işverenlerini temsil eden teşkilatın ilk Türk başkanı Erol Kiresepi, Fas’ın Marakeş kentinde 10 Aralık’ta düzenlenen Hükümetlerarası Göç Konferansı’nda 193 üye ülkenin liderlerine hitap etti. Konferansta “Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi” (GCM) kabul edildi.

Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, 10 Aralık’ta Fas’ın Marakeş kentinde yapılan Hükümetlerarası Göç Konferansı’nda yaptığı konuşmada iş dünyası ve hükümetlerin göç sorununun çözümünde ortak atması gereken adımlara vurgu yaptı.

“Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni (GCM) kabulü amacıyla düzenlenen Hükümetlerarası Konferans’a uluslararası temsil örgütlerinden 2500 kişi katıldı. Konferans’ın 10 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılış oturumunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı María Fernanda Espinosa Garcés, OneChild Kurucusu Cheryl Perrera da birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına “Göç” gibi hassas ve karmaşık bir konuda bile geniş bir diyalog çerçevesinde somut çıktılar elde edilmesine olanak sağlayan hükümetlere teşekkür ederek başlayan Kiresepi, “Göç” olgusunun iş dünyası açısından beceri eksikliklerini doldurmak; sosyal istikrarı sağlamak ve en savunmasız durumdaki göçmen işçilerin korunması olmak üzere  üç  farklı boyutu olduğunu vurguladı. Kiresepi, dünyadaki hızlı değişim karşısında beceri eksikliklerinin giderek artış göstereceğini, bu sorunla mücadele edebilmek için KOBİ’ler başta olmak üzere, özel sektörün daha fazla yurt dışından yetkin işgücü ve beceri transferine ihtiyaç duyduğunu, göç konusunda getirilen aşırı sınırlayıcı politikaların büyüme hedeflerine darbe vuracağını ifade etti. Konferans kapsamında kabul edilecek GCM’nin, bu yeni gerçekliğe uyum sağlamakta ve sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu, çalışanlar için iyi işleyen hukuki güvencelerin düzensiz ve kanuna aykırı uygulamaların azaltılmasında önemli rolü olacağını vurguladı.

“Hükümetlerin özel sektöre ihtiyacı var”
Özel sektörün GCM sürecinde temsili konusunda Erol Kiresepi Genel Kurula şöyle seslendi; “Gelin açık konuşalım. Bu konunun önemi ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, iş dünyası göç konusunu bireysel olarak değil, örgütlü bir şekilde ele almak istiyor. IOE, neredeyse 100 yıldır etkin bir şekilde iş dünyasını ve özel sektörü temsil etme konusunda öncü rol üstlenmiştir. 2016 yılında iyi işleyen göç politikaları için dinamik bir şirketler ağı kurduk. Ama göç alanında daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız. Becerilerin sınırlar arasında daha kolay transferi için özel sektör daha geniş yasal düzenlemelere ihtiyaç duymakta, hükümetler ise göç politikalarının daha iyi şekilde oluşturulması için özel sektöre ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, doğru işverenlerle işbirliği yapılması büyük fark yaratacaktır. BM’nin de konuyla ilgili olarak en fazla temsiliyet gücü olan ve ülkelerdeki gerçeklikleri en iyi şekilde takip eden işveren kuruluşları ile etkileşimde bulunması zorunludur”.

Erol Kiresepi, IOE ve üyelerinin, GCM mekanizmasını tam olarak uygulamak için işbirliği yapılacak en uygun kuruluşlar olduğuna vurgu yaparak, IOE’nin, BM Genel Sekreteri’nin de desteğiyle, özel sektörün bu alanda etkinliğini artırmak için çabalarını daha da geliştireceğini, Marakeş’te başlayan bu işbirliğini güçlendirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Erol Kiresepi, Fas Krallığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik süresince bir dizi temasta da bulundu. Kiresepi IOE Başkanı sıfatıyla, 10 Aralık’ta BM Genel Sekreteri António Guterres ile bir araya geldi. İkili, göç konusu başta olmak üzere gündemdeki konularda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları üzerinde durdu. Kiresepi aynı gün Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü António Vitorino ile buluştu. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında göç ve göçmenlerin istihdamı konularında yakın işbirliğinin devamı yönünde mesajların verildiği görüşmede işverenlerin işgücü göç politikaları üzerinde oynadığı etkin role vurgu yapıldı.

Kiresepi, göç konusunda pratik, sorumlu ve gerçekçi bir bakış açısı için, BM genelinde gelecekteki işbirliği ve katılımı tartışmak üzere BM Genel Kurulu Başkanı María Fernanda Espinosa Garcés ile de bir araya geldi.

Kiresepi 2 gün süren Konferans süresince; Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Fransa Avrupa Birliği ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Hollanda Göç Bakanı Mark Harbers, Birleşik Arap Emirlikleri İnsan Kaynakları Bakanı Nasser Bin Thani al Hamli,  Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Mohammed A. Fakhroo, Danimarka Kalkınma Alanında İşbirliği  Bakanlığı Müsteşarı Martin Bille Hermann, BM Meksika Büyükelçisi Juan José Gómez Camacho  ile de bir araya gelerek temaslarda bulundu.

“Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi” kabul edildi
BM Hükümetlerarası Göç Konferansı’nda BM Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç İçin Küresel İlkeler Sözleşmesi ülkelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edildi. Sözleşme, insan kaçakçılığı ve göçmen ölümleri gibi trajik durumların önüne geçilmesi ve göçün hem düzenli hem de güvenli hale getirilmesine yönelik bir niyet beyanı niteliğinde.  Yasal bağlayıcılığı olmayan sözleşme, göçmenlerle ilgili kural ve düzenlemeleri belirlemeyi hedefliyor.

Erol Kiresepi’nin Konuşmasını izlemek için tıklayın.