Ana Sayfa Ekonomi Erol KİRESEPİ Dördüncüsü Düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’na Katıldı

Erol KİRESEPİ Dördüncüsü Düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’na Katıldı

Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı Erol Kiresepi

Erol KİRESEPİ Dördüncüsü Düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’na Katıldı.

Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı tarafından “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu. 

TİSK ile TİSK Mikrocerrahi Vakfı tarafından “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve çalışma hayatının üçlü sacayağını oluşturan kamu, işçi ve işveren taraflarını bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu “OPF 2022”,  uluslararası kuruluşların da üst düzey katılımı ile 13 Ekim’de bu kez fiziksel etkinlik şeklinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocagül de katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da video mesaj ile etkinliğe iştirak etti.

Uluslararası organizasyonlardan üst düzey katılım

Forum’un Uluslararası Örgütler Oturumu bölümünde konuşan IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinin son yıllarda toplumları ve işletmeleri derinden etkilediğine dikkat çekerek ikiz dönüşümle birlikte işgücünün sürdürülebilirliğinin acilen değerlendirilmesi gereken bir konu olarak ön plana çıktığını söyledi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve ILO’nun tahminlerine göre yenilenebilir enerji sektörünün 2030’a kadar 25 milyon ve 2050 yılına kadar da 43 milyon kişiyi istihdam edebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ederek, yaşanan dönüşümün işgücüne etkilerine dikkat çeken Kiresepi, bu dönüşümlere uyum sağlanabilmesi ve ortaya çıkan potansiyelin doğru şekilde kullanılabilmesi için işgücünün kapsamlı eğitiminin, yeni becerilerle donatılmasının ve mevcut becerilerinin artırılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Bugün OPF kapsamında bir araya gelen çalışma hayatının paydaşlarının, bu dönüşüme daha fazla sessiz kalması beklenemeyeceğine vurgu yapan Kiresepi, dönüşümde küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere tüm işletmeler için uyum tedbirleri ve teşvik modellerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Çalışanların yalnızca yüzde 42’si işveren destekli yeni beceri kazandırma fırsatlarından yararlanıyor.

Çalışanlara beceri kazandırılması konusunda kilit paydaşları bir araya getiren öncü bir girişim olan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN)’ın bu dönemde özellikle yeşil becerilere odaklanarak şirketleri desteklediğinden bahseden Erol Kiresepi, 2013 yılında kurulan GAN Türkiye’nin de, kolektif eylem ve işbirliği platformu olarak büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Yaşanan köklü dönüşüme daha güçlü şekilde katılımına ihtiyaç duyulan bu süreçte çalışanların yalnızca yüzde 42 gibi beklentileri karşılamaktan uzak bir oranda yeni beceri kazandırma fırsatlarından yararlanabildiğini ifade eden Kiresepi, bireysel düzeyde istihdam edilebilirliğin artması için hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişimin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası düzeyde işgücünün sürdürülebilirliğini destekleyen bazı büyük girişimlere de değinen Erol Kiresepi, BM Genel Sekreteri Guterres’in, “Çalışma Hayatı ve Sosyal Korumada Küresel Hızlandırıcı”yı başlattığını, ayrıca ILO Genel Direktörlüğü görevine başlayan Gilbert Houngbo’nun da Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu kurmayı hedeflediğini kaydederek Türk ve dünya işverenleri olarak bu girişimlerde aktif olarak yer almaya kararlı olduklarını ifade etti.

Pandemi kadınları orantısız bir şekilde dezavantajlı durumda bıraktı

Konuşmasının sonunda salgın döneminin kadınları orantısız bir şekilde dezavantajlı durumda bıraktığını vurgulayarak, 2020’de erkek istihdamı %3,9 oranında azalırken kadın istihdamında %5 oranında bir düşüş yaşandığının altını çizen IOE Onursal Başkanı, sürdürülebilir bir işgücünün aynı zamanda kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlamak anlamına geldiği söyledi.

Bu konuda işbirliğinin geliştirilmesini ve yerel aktörlerin güçlendirilmesi yoluyla farklı girişimlerin etkisini artırmayı hedefleyen B20 girişimi “Küresel Kadınları Güçlendirme Platformu”nun geliştirilmesinde bizzat yer aldığını ifade eden Erol Kiresepi, taraflara çağrıda bulundu ve  “Küresel Kadınları Güçlendirme Platformu için tüm desteğinizi bekliyorum, birlikte bunu gerçekleştirebiliriz.” diyerek konuşmasını tamamladı.