Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ile Eylem Planı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ile Eylem Planı

4’ÜNCÜ ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BELİRLENECEK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ OP. DR. ORHAN KOÇ:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EYLEM PLANIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

“GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZ”

28’inci Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Konseyi, iş sağlığı ve güvenliğinde son 6 ayda yapılan faaliyetleri değerlendirmek ve önümüzdeki süreçte atılacak adımları oluşturmak için toplandı. Konseyde, 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 4’üncü Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ile Eylem Planı çalışmaları da hız kazandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, “İş sağlığı ve güvenliği eylem planıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Güvenli çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi birincil hedefimiz” dedi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini bildirmek üzere geniş katılım sağladığı 28’inci Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Konseyi toplandı.

EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Konsey, önümüzdeki 4 yılın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politikaların belirlenmesi bakımından önem taşıyor. Eylem planı; maden, inşaat, tarım, enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde güvenli çalışma ortamının yaratılmasının yanı sıra kişisel koruyucu donanımların denetimi, meslek hastalıkları ve engelli istihdamına yönelik de önemli adımları içerecek.

“İSG KÜLTÜRÜ TABANA YAYILMALI”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, şunları söyledi:

“Ulusal İSG Konseyi, alınan ve alınacak kararların takibi açısından büyük önem taşıyor. Konsey yılda 2 kez toplanıyor. Tüm paydaşlarımızla beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İSG kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz” dedi.