Ana Sayfa Tıp&Sağlık Türkiye Adli Tıp Akademisi -2018 Raporu

Türkiye Adli Tıp Akademisi -2018 Raporu

Türkiye Adli Tıp Akademisi -2018 Raporu

Adli Tıp Kurumu Kanununda KHK ile yeni bir idari düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme Akıllara Adli Tıp biliminin ve buna dayanarak Adli Tıp Kurumunun bilimsel yapısının da yeniden yapılandırılması gerekliliğini getirdi.

2005 ve daha sonra da 2009 yılında Adli Bilimciler Derneği olarak hazırladığımız bir analiz raporuyla konuyu gündeme taşımıştık.
Ülkenin Adli Bilimler ordusunun oluşturulmasında katkı sağlamak amacıyla 2017 yılını Adli Bilimler Farkındalık Yılı Olarak İlan etmiştik.
Yeni Yasal düzenlemeler ve Adli Tıp bilimdeki gelişmeler, analiz raporumuzu güncelleme ihtiyacını doğurdu.

Raporumuz ekte yararlı olması dileğiyle sunulmuştur.

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı.

Türkiye Adli Tıp Akademisi -2018 Raporu
Türkiye’deki Bilirkişilik Hizmetlerinin Standardizasyonu ve Kalitesinin Artması , ayrıca Bağımsız Bir Kurum Oluşturulması Amacıyla Bir Ön Taslak Olarak Hazırladığımız
Türkiye Adli Tıp Akademisi (TATA) Görüşlerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Adli olaylarda bilgisinden yararlanılan kişilere bilirkişi denir. Bir çok adli konuyu çözümlemek ; özel bilgiyi , tekniği ve uzmanlığı gerektirir.
Bu nedenle Savcı ve Hakimler ele aldıkları davada çözümlenmesi özel bilgiyi ya da tekniği gerektiren olaylarla karşılaştıklarında , bu konularda yetenekli gördükleri kişilere başvurup , onların konu ile ilgili raporlarını göz önünde tutarak davayı çözümlerler.

Bilirkişilik denildiğinde de akla ilk gelen bilim Adli Tıp olmaktadır.

Adli Diş Hekimi ve Derneğimizin Adli Kalite Komisyonu başkanı (E) Diş.Tabibi.Dr.Bülent Özdoğan Adli Tıbbı: Tıbbın diğer dallarından farklı olarak bir ülkenin; Güvenlik, Asayiş ve kimi zaman da politik yapısını ilgilendiren olaylarla iç içe bir bilim dalı olarak tarif etmektedir.
Dışarıdan bakıldığında, sadece otopsi yapan, ölüm sebeplerini ve zamanını belirleyen, travma geçiren kişilerin vücudu üzerindeki darp izlerini belirleyerek adli raporunu yazan ve cinsel saldırılarda delil belirleyen bir bilim gibi görülen Adli Tıp , gerçekte pek çok bilim dalıyla ortaklaşa çalışmaktadır.
Aslında Adli Tıp, çok daha büyük bir ailenin bir parçası ,halk tarafından bilinen yönüdür.
Biz bu geniş aileye Adli Bilimler diyoruz.
Eski zamanlarda Adli Bilimcilerin yaptıkları pek çok tanımda Adli Bilimler ; Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarındaki bilgilerin Adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen bir dal olarak tanımlanmaktaydı.
Oysaki Adli Bilimler in inanılmaz genişlemesi sonrası 2016 yılında çıkarttığımız Adli Koku kitabının önsözünde bu tanımlamayı genişlettik. “Adli Bilimler ; Tıp,Sağlık, Temel, Fen , Sosyal,Siber, Savunma ve Güvenlik bilimleri ile Felsefe, Spor ve Sanatın adalete bilirkişilik hizmeti vermesini sağlayan bilimler bütünüdür” dedik.
2017 de çıkarttığımız Su Altı olay yeri inceleme kitabımızda ve 2018 deki Adli Kozmetoloji Kitabımızda tanımı daha da genişlettik
“Adli Bilimler ; Tıp,Sağlık, Temel, Fen , Sosyal,Siber, Uzay, Ulaştırma, Savunma ve Güvenlik bilimleri ile Felsefe, Spor ve Sanatın adalete bilirkişilik hizmeti vermesini sağlayan bilimler bütünüdür”
Dernek olarak 2005 de yazdığımız bir raporda özerk bir “Türkiye Adli Tıp Akademisi” (TATA) yapılanmasına ihtiyaç olduğundan bahsetmiştik.
Adli Bilimler tek bir bilimin içine sığdırılamayacak kadar geniş bir alan. Alt alanlar adeta iç içe geçmiş. Kiminin birbiriyle kesişim alanı çok geniş, kimi birbirini teğet geçmekte. Ama hepsi diğer alanlardan yararlanmak zorunda.
Aslında Adli Bilimler alanları bir çarkın dişlileri gibi. Bir dişli eksik kaldımı çarkın işleyişi yavaşlıyor.
Adli Bilimler ne tıp, ne sosyal ne fen ne güvenlik bilimi ne spor ne de sanattır. Ama Adli Bilimler aynı zamanda hem tıp, hem sosyal hem fen hem güvenlik bilimi hem spor hem de sanattır.
Artık gelinen noktada tamamen ayrı Adli Bilimler yapılanmalarına ihtiyaç vardır.
90 lı yıllardan beri uluslararası kurumlarca bilirkişilik kurumlarının bağımsız olmadığı iddiaları çok sık gündeme gelmektedir.

Mali açıdan ve atanma açısından bağımsızlığın gerekliliği yurt dışından ülkemize bilimsel amaçlı ziyarete gelen hukukçular ve adli bilimciler tarafından çok sık olarak vurgulanmaktadır.

Konuyu tamamen tarafsız bir şekilde ele alarak bir beyin fırtınası yapılıp, bir bilirkişilik kurumu modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu modelin oluşturulmasında hiçbir kurum ve kuruluş örnek alınmamış,
Önerilere , eleştiriye , geliştirmeye ve desteğe açık bir sistemin ön hazırlığı yapılmıştır. Modelin hazırlanmasında hiçbir kuruma karşı bir tavır alınmamış, ülke menfaatleri açısından uygun bir yapılanma ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Türkiye Adli Tıp Akademisi (TATA) -2018
1-Kuruluş Gerekçesi: Özerk Bir Bilirkişilik Kurumu Oluşturmak

2-TATA Bünyesine Bağlanacak Kurumlar: Kurulacak Akademi Merkezine Türkiye’deki
Mevcut Resmi Bilirkişilik Kurumları ve Şubeleri Bağlanacaktır.

Bu Kurumlar

a-Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Adli Tıp Grup Başkanlıkları İle Şube
Müdürlükleri

b- Polis EGM Kriminal Kabratuvarları Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Bölge Laboratuvarları

c-Jandarma Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Bölge Laboratuvarları

d-Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Laboratuvarları

e- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları

f- Gıda Bakanlığı Labratuvarları

ve bu yerlerde çalışan personel

3-TATA Yönetimi

TATA Aşağıda Belirtilen Kurum ve Kuruluşlardan Katılan 59 kişi
tarafından oluşturulan Genel Kurulu arasından seçilecek 7 Kişilik Yönetim
Kurulunca Yönetilir.

Yönetim Kurulu Kendi İçinden Bir Genel Sekreter seçer.

TATA Başkanı Genel Kurulun Önerisiyle Genel Kurul Üyeleri İçinden Cumhurbaşkanınca Atanır. TATA Başkanı Akademik Titre Sahiptir.

4-Genel Kurulu Oluşturacak Kurumlar ve Temsilci Sayıları
Adalet Bakanlığı Temsilcileri: 2 kişi
Milli Savunma Bakanlığı: 2 kişi

Sağlık Bakanlığı Temsilcileri: 2 kişi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Temsilcisi: 1 kişi
Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi: 1 kişi
Yargıtay: 1 kişi

Danıştay: 1 kişi
Türkiye Adalet Akademisi: 1 kişi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Temsilcileri: 2 kişi
Jandarma Genel Komutanlığı: 2 kişi
EGM Trafik Daire Başkanlığı: 1 kişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1 kişi

Polis Akademisi: 1 kişi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: 1 kişi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK: 1 kişi

MASAK: 1 Kişi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü: 1 kişi

Yüksek Öğretim Kurumu: 1 kişi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: 1 kişi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 1 Kişi
TUBİTAK: 1 kişi
Türkiye Noterler Birliği: 1 kişi

Türk Tabipler Birliği: 1 kişi
Türk Diş Hekimleri Birliği: 1 kişi

Türk Eczacılar Birliği: 1 kişi
Türkiye Barolar Birliği: 1 kişi

Bilirkişilik Odaları(Kurulması gerekir): 3 kişi

TMMOB: 1 kişi

Türkiyedeki Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dallarından seçimle: 9 kişi

Türkiye’deki Adli Tıp/Adli Bilimler Enstitülerinden Seçilecek: 2 kişi

Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Kendi
Aralarında Seçecekleri İki Sivil Toplum Örgütünden 1 er temsilci olmak üzere – 2 kişi
Yangınla İlgili Yüksekokullardan: 1 kişi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dallarından: 2 kişi

Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dallarından: 1 kişi

Diş Hekimleri Fakültelerinden: 2 kişi
Eczacılık Fakültelerinden: 1 kişi

Teknik Üniversitelerden: 2 kişi

Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümlerinden: 2 kişi

5-TATA Hizmetleri
Akademide Rutin Bilirkişilik Hizmetleri Yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarıyla Adli Bilimlerin Çeşitli Alanlarında Eğitim Verilecektir.

6-Yapılanma

-Genel Kurul:Yönetim Merkez Teşkilatı En Yetkili Organ Genel Kuruldur.

-Yönetim Kurulu: Genel Kurulun İçinden Seçilecek Yönetim Kurulu Rutin İdari İşleri Yürütür.

-Akademik Genel Kurul:Tüm Kurulların Başkanları ve Kuruldan Bir Üyenin Katılımıyla Gerçekleşir. Bu üye her seferinde ayrı bir kişi olabilir.
Akademik bir kuruldur. Raporlarla ilgili bir üst genel kurul yapılanmasında değildir.

-Milli DNA Bankası Başkanlığı

-Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Başkanlığı

-Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (F2K) Başkanlığı

-Eğitim Daire Başkanlığı

-TATA Bölge Merkezleri : Tüm bölgelerdeki TATA Merkezleri bilirkişilik görevi açısından birbirleriyle eşit bilimsel düzeydedir, üst kurul yoktur.
7- TATA Bölge Merkezlerindeki Yapılanma
-Bilimsel Kurullar mevcuttur

8-Bilimsel Kurullar

1-Fizik Kurulu

2-Kimya/Toksikoloji/KBRN Kurulu

3-Biyoloji Kurulu

4-Adli Psikiyatri Kurulu

5-Klinik Adli Tıp Kurulu

6-Malpraktis Kurulu (Sağlık Personeli Hataları Değerlendirme)

7-Trafik Kurulu
8-Adli Gıda İncelemeleri Kurulu
9-Adli Bilişim Kurulu
10-Adli Mühendislik/Mimarlık Kurulu

9- TATA Bölge Merkezleri

Adli Tıp Kurumu , EGM Kriminal Kabratuvarları Laboratuvarları , Jandarma Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanlığı ,Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Laboratuvarları,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları,Gıda Bakanlığı Labratuvarları ve bu yerlerde çalışan personel Birleştirilmesiyle Oluşur.

Personel TATA’nın bünyesine geçer.

TATA Bölge Merkezlerine bağlı illerde Adli raporlar için Adli Tıp ve otopsi için Morg Şubeleri, gerekirse ayrıca Fizik , Kimya , Biyoloji , Gözlem ve Trafik şubeleri bulunur.

10-Eğitim ve Rutin Hizmetlerin Yürütülmesi

Üniversiteler, Yargıtay, Danıştay, Sağlık Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar, TUBİTAK, MASAK v.b. kuruluşlardan ek görevle eğitim ve rutin hizmetler için personel talep edilebilir.

11-TATA da verilecek Yüksek Lisans, Uzmanlık ve Doktora Eğitimi

-Adli Tıp Uzmanlığı (Tıpta Uzmanlık)

Y.Lisans – Doktora
-Adli Bilimler

-Belge İnceleme

-Adli Biyoloji

-Adli Toksikoloji

-Kriminalistik

-Adli Fizik

-Adli Hemşirelik

-Adli Diş Hekimliği

-Adli Patoloji

-Adli Entomoloji

-Adli Palinoloji

-Adli Psikiyatri

-Adli Antropoloji

-Adli Veterinerlik

-Adli Psikoloji

-Trafikİncelemeleri

-Kriminoloji

-Adli Toprak Analizleri.

-Adli Meteoroloji-Adli Astronomi
-Adli Mühendislik
-Adli Hemşirelik
-Olay Yeri İnceleme
-Adli Bilişim
-Yangın İncelemeleri
-Adli Jeoloji

12- Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Başkanlığı
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri 7 Bölgede TATA Bölge Merkezlerine bağlı olarak hizmet verecektir..

*Saldırganlık(tehlikelilik) riski olan ve/veya suç işlemiş (kriminal) akıl hastalarının,
Tutuklu ve hükümlülük sırasında akıl hastalığına duçar olan kişilerin,
Uyuşturucu madde müptelası tutuklu ve hükümlülerin
muhafaza ve tedavisi için kullanılan sağlık birimleridir

Tıbbi bakım, bilimsel ve çağdaş medikal uygulamalardan herhangi bir farklılık göstermez.

İç ve dış güvenliği özel eğitilmiş güvenlik personeli sağlar.

Kriminal akıl hastaları için özel emniyet ve tedavi koşulları temin edilir.

13-Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Başkanlığı
Deprem, yangın, uçak faciası gibi olaylarda tamamen uzman kadrodan oluşan tim kimlik tespit ve teşhis işlemlerinde koordinasyon sağlar.
Bu tim; olay yeri inceleme uzmanı, adli tıp uzmanı, adli diş hekimi , DNA Uzmanı , Adli Antropolog gibi konusunda uzman personellerden oluşur

Ek Bilgi Notları:
2001 yılında kurulan Adli Bilimciler Derneği bu alanda çalışan Adli Bilimcileri bir araya getirerek , Adli Bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Derneğimiz Türkiyedeki ilk Adli Diş Hekimliği, Adli Antropoloji ,Yangın İncelemeleri, Adli Psikiyatri, Adli Hemşirelik , Adli Ebelik, Adli Bilişim, Adli Mühendislik sertifikalı kurslarını düzenlemiştir.
EGM UMDB Adli Koku Sempozyumuna ve Yargıtay ın Alkollü Araç Kullanmada Güvenli Sürüş Yeteneğinin Etkilenmesi Konusundaki sempozyumuna destek olmuştur.
Bu alanda yayınlar yapılmasına ve 15 yıldır sürmekte olan Adli Bilimler Dergisinin basılmasına öncülük etmiştir.
Adli Bilimciler Derneği olarak bu alanların 100 den fazla alanıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Adli Bilimler in her alanıyla ilgili komisyonlarımız kurulmuş olup kimi yıllardır bağımsız kongre ve kurslar yapacak kadar ilerlemiş, kimisi alanı geliştirecek kişileri beklerken pasif durumdadır.
Komisyonlarımız herkesin katılımına açıktır.
Adli Bilimlerin alt alanlarını Adli Bilimciler Derneği Komisyonlarında görmekteyiz;
Adli Tıp ,Adli Muhasebe ,Adli Psikoloji ,Adli Ebelik ,Adli Hemşirelik ,Adli Dilbilim ,Adli Toprak ,Adli Patlama İncelemeleri ,Adli Biyoloji ,Adli Ziraat ,Adli Patoloji ,Adli Antropoloji ,Adli İstatistik ,Adli Diş Hekimliği ,Sağlık Hukuku ,Adli Gıda incelemeleri ,Adli Astronomi ,Adli Belge İncelemeleri ,Olay Yeri İnceleme ,Adli Jinekoloji ve Obstetrik ,Adli Mühendislik ,Hukuk ,Adli Eczacılık ,Mobbing ile Mücadele,Adli Bilişim ,Adli Toksikoloji ,Mürekkep Yapısı ve Yaşı, Yeniden Yüzlendirme, Adli Jeoloji Komisyonu,Yangın İncelemeleri ,Adli Otomotiv , Adli Psikiyatri,Sigorta Tazminat Maluliyet,Nükleer Adli Bilimler ,Turizm Sağlık ve Hukuk, Adli Görüntü ,Adli Palinoloji ,Adli Entomoloji,Adli Ses ,Adli Bilimler ve Spor , ,Adli Geriatri ,Adli Kriz Yönetimi ,Adli Stilometri ,Adli Elektronik ,Adli Elyaf ,Adli Nümizmatik ,Adli Kağıt ,Adli Filateli ,Adli Müzik ,Adli Sosyal Hizmet ,Adli Ergonomi ,Adli Pediatri ,Adli Histoloji ,Adli Hava – Uzay ,Adli Ticaret ,Adli Mitoloji ,Adli Sibernetik ,Adli Hematoloji , Adli Nanoteknoloji ,Adli Edebiyat ,Adli Noetik ,Adli Nörobilim ,Adli Jeopolitik ,Adli Tat ,Adli Patent ,Adli Epidemiyoloji ,Adli Sahtecilik ,Adli Odun ve Tahta İncelemeleri ,Adli Orman ,Adli Yargılama ,Adli Gelecek Bilim ,Adli Enerji ,Adli Düğüm İncelemeleri ,Adli Kriminoloji ,Adli Seroloji ,Adli Botanik ,Adli Kontrol ,Adli Reklam ,Adli Kadastro ,Adli Biyogüvenlik ,Adli Fotoğrafçılık , İnsan Hakları ,Adli Magazin ,Adli Elektrik ,Adli Genetik ,Adli Maden ,Adli Kolluk ,Adli Nöroetik ,Adli İz İncelemeleri ,Adli Nöroloji ,Adli Animasyon ,Adli Denetim ,Adli Yönetim ,Adli Sigorta ,Adli Biyofizik ,Adli Olasılık ,Adli Varsayım ,Adli Boya ,Uyku Adli Tıbbı ,Adli Parazitoloji ,Adli Mekatronik,Adli Biyoteknoloji ,Adli Oftalmoloji ,Adli Tafonomi ,Adli Harita Komisyonu,Adli Anatomi ,Adli Mikrobiyoloji ,Adli Bilirkişilik ,Adli Mineroloji ,Adli Biyokimya ,Adli Mücevherat ,Adli İletişim ,Adli Osteoloji ,Adli Parapsikoloji ,Adli İstihbarat ,Adli Coğrafya ,Adli Dokunma Duyusu İnceleme, Adli Mimarlık ,Adli Gümrük ,Adli Teoloji ,Adli Elektronik, Adli Viktimoloji ,Adli Radyoloji ,Adli Vahşi Yaşam ,Adli Taş ,Adli Metodoloji ,Adli Kaşif ,Adli Kalite Komisyonu,Adli Cam ,Adli Tarih ,Adli Siyaset ,Adli Matematik ,Adli Hipnoz ,Adli Fizyoloji ,Adli Koku ,Adli Leke ,Adli Göç ,Adli Psikiyatri Hemşireliği ,Adli İnovasyon ,Adli Arkeoloji ,Adli Felsefe ,Adli Sosyoloji ,Adli Ekoloji ,Adli Etik, Adli Planktonoloji ,Adli Kinesiyoloji ,Adli Hidroloji ,Adli Hidrobiyoloji ,Adli Aquatik ,Adli Kimya , Adli Sanat ,Veteriner Adli Tıbbı ,Adli Tekstil, Dedektiflik ,Adli İstihbarat , Terör İncelemeleri , Adli Meteoroloji ,Adli Fizik , KBRN-E , Adli Arabuluculuk, Adli Yöneylem ,Adli Operatör ,Adli Mantık , Adli Rehabilitasyon , Adli Vijilans ,Adli Teknoloji ,Adli İmmünoloji ,Uyuşturucu ile Mücadele , Afet ve Acil Müdahale, Adli Oşinografi, Adli Buz Bilimi, Adli Mağara , Adli kozmetoloji, Adli Genetik,Adli Beden dili, AdliPsikanaliz….

Adli Bilimciler Derneğinde ayrıca ALARM ismiyle bir Algı Araştırmaları Merkezi ve DAB adıyla bir Davranış Analiz Birimi mevcuttur.
Derneğimiz, Pek çok alanla ilgili kongre , kurs ,sempozyum ,panel etkinliklerini yaparken Türkiye de ilk Adli Bilimler, Çapraz Sorgu, Adli Entomoloji , Adli Hipnoz , Tıp ve Sağlık Hukuku,AdliKoku,Su Altı Olay Yeri İnceleme , Adli Kozmetoloji kitaplarının,
ilk Adli Bilimler, Adli Psikiyatri, Toksikoloji , Ulaşım ve Trafik Güvenliği hakemli dergilerini çıkartılmasına sağlamıştır.
Adli Bilişim, Adli Antropoloji, Adli genetik Y.Lisans programlarının oluşmasına katkıda bulunmuş, Adli Eczacılık Y.Lisans ve Adli Diş Hekimliği Doktora programlarının hazırlanmasını sağlamış,
Adli Sibernetik, Adli Mağara konularında rapor hazırlamıştır.
Adli Bilimler in en önemli alanlarından biri de “Olay Yeri İnceleme”dir.
Olay Yeri, Kanunlarda suç olarak tanımlanan eylemlerin gerçekleştiği mekan olup,
Burada yapılan kriminal incelemeye olay yeri incelemesi (CSI:Crime Scene Investigation) adı verilir.
Olay Yeri İnceleme , Lyon Üniversitesinden Fransız kriminalist Prof. Edmond Locard’ın (1877-1966) Adli Bilimler in temel prensiplerini koymasıyla daha bilimsel bir hal almıştır.“Bir ortamı terk eden bir kişinin orada bulunduğuna dair iz bırakmaması ya da üstünde o ortamdan bir şey alıp götürmemesi imkansızdır.”
Kısaca Locard’a göre “Her temas bir iz bırakır”
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptığımız dönemde bu söze bir ekleme yaptık “Yeter ki biz o izi bulacak bilgi ve teknolojiye sahip olalım (İ.Hamit Hancı)”
Olay yeri incelemesi , ülkemizde 2001 yılında meydana gelen önemli bir suikasttan sonra çok gelişmiştir. O dönemde bu cinayet olayını analiz etmek için , ulusal bir televizyon kanalına canlı yayına çağrılmıştık. Olay yerinin görüntüleri incelettirilip görüş istemişlerdi.
Görüntülerde olay yeri incelemenin çevik kuvvet polislerince yapıldığı Ve hekim olarak112 acil yardım hekimlerinin ortada olduğunu görünce aksaklıkları belirttik.
Bu olaydan sonra olay yeri inceleme çalışmaları hızla gelişti. Gerek polis gerekse jandarma Gelişmiş olay yeri araçları ve kitler kullanmaya başlandı.
Artık gece olay yer incelemesi yapabilecek, ortalığı gündüze yakın aydınlatan cihazlara sahibiz .
Artık olay yerinde sadece fiziksel biyolojik kimyasal delilleri değil nükleer delilleri bile bulabiliyoruz (Ülkemizdeki ilk Sertifikalı Nükleer Adli Bilimler Kursunu Şubat 2013 de Ankara da Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler Derneği olarak düzenledik)
Artık ülke olarak KBRN olay yeri ekiplerimiz var.
Artık Olay Yeri İncelemede Dünyayla yarışıyoruz. Bizim amacımız Dünyayı takip etmek değil, biz daha ileriye gidelim, onlar bizi takip etsin.
Olay yeri inceleme, O kadar ilerledi ki Dr.Neval Yılmazla birlikte “CSI etkisi” konulu bir makale yazmak durumunda kaldık
Eksiğimiz de var tabi. Hala Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (F2K)Timlerini kuramadık
Artık ,Olay yerinin alt dalları üzerinde çalışıyoruz ülke olarak. Bomba İnceleme, Nükleer Olay Yeri inceleme , su altı olay yeri inceleme gibi.
Adli Bilimciler Derneği olarak bu kadar geniş ve önemli bir alanın da ülkenin güvenlik ve hukuk sistemlerine katkısının yadsınamayacağı görüşündeyiz.

KHK Adi Tıp Kurumu Resmi Gazete ilanı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715.htm