Ana Sayfa Tıp&Sağlık Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 4:4
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2021 yılı dördüncü sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bültende yer alan çalışmalar TCT 2021 Kongresinde yayınlanan çalışmalardan seçilmiştir. Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir.
Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.
Sayı Özeti
Sol Atriyal Apendiks Kapama Uygulanan Hastalarda Amulet ve Watchman/FLX Cihazlarının Karşılaştırılması (SWISS-APERO)
Dr. Arda Güler

 

Orta dereceli cerrahi riskli hastalarda; transkatater aortik kapak replasmanı (TAVR) veya cerrahi aort kapak replasmanı
Dr. Ezgi Çamlı

 

EROSION III: Erken infakt arter açıklığı sağlanan, ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda, OCT kılavuzluğunda girişimin randomize çalışması
Dr. Büşra Güvendi Şengör

 

Çok damar hastalığı ya da sol ana koroner arter hastalığı olan, cerrahiye uygun olmayan hastaların yönetiminde perkütan revaskülarizasyonun sonuçları (OPTIMUM kayıt çalışması)
Dr. Büşra Güvendi Şengör

 

Diyabeti ve koroner arter hastalığı olan hastalarda amphilimus ve zotarolimus salınımlı stentlerin karşılaştırılması (SUGAR çalışması)
Dr. Büşra Güvendi Şengör

 

Atriyal Fibrilasyonda Sol Atrial Apendiks Kapatılmasıyla Varfarin Dışı Oral Antikoagülasyonun Karşılaştırılması: PRAGUE-17′ nin 4 Yıllık Sonuçları
Dr. Emrah Aksakal

 

Düşük Riskli Hastalarda Balonla Genişletilebilir Kapak ile Transkateter Aort Kapak Değişimi
Dr. Ezgi Çamlı

 

Gastrointestinal Hasarın Önlenmesi için Optimal Antiplatelet Tedavisi (OPT-PEACE)
Dr. Arda Güler

 

Transfemoral Transseptal Transkateter Mitral Kapak Değişiminin 30 Günlük Sonuçları (Intrepid TMVR Early Feasibilty)
Dr. Arda Güler

 

Anjiyografik Kantitatif Akım Oranı Kılavuzluğunda Koroner Müdahale (FAVOR III China): Çok Merkezli, Randomize, Sham Kontrollü Bir Çalışma
Dr. Emrah Aksakal

 

Koroner Bypass Cerrahisi ile Karşılaştırıldığında Fraksiyonel Akış Rezervi Kılavuzlu PCI – FAME 3
Dr. Emrah Aksakal

 

CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve sütür bazlı geniş vasküler kapatmanın randomize karşılaştırılması
Dr. Ezgi Çamlı

 

Küçük Damar Koroner Arter Hastalığında Biolimus Kaplı Balonun ile Standart Balon Anjioplasti’nin Karşılaştırılması (BIO-RISE CHINA)
Dr. Arda Güler