Ana Sayfa Tıp&Sağlık TORAKS Grip Salgını” Bilgilendirme Notu

TORAKS Grip Salgını” Bilgilendirme Notu

Grip, İnfluenza virüsünün neden olduğu ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı,kas ağrıları ve halsizlik gibi semptomlarla seyreden viral solunum yolu enfeksiyonudur.İnfluenza virüsü tipik olarak sonbahar ve kış aylarında hastalığa yol açmakta olup bu mevsimler grip mevsimi olarak bilinmektedir. Hastalık damlacık yoluyla bulaşmaktadır. İnfluenza sezonu Ekim ayında başlamakta, Aralık-Şubat ayları arasında olgu sayılarında artış görülmekte ve ardından Mayıs ayı sonunda virüsün görülme sıklığı azalmaktadır. İnfluenza virüsüne ek olarak benzer semptomlara neden olan rinovirüs, RSV virüsü, parainfluenza virüsü, adenovirüs, metapnömovirüs, coronavirüs gibi farklı virüsler de bu mevsimde görülmekte ve hastalık bulguları benzerlik göstermektedir.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu
anda grip virüsü dünyada önceki grip mevsimlerinde olduğu gibi yaygın görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında semptomu olan ve örnek alınan olguların %12,1’inde
influenza virüsünün pozitif izlendiğini ve bu olguların %95,2’sinde İnfluenza A, %4,8’inde
İnfluenza B virüsü saptandığını bildirmiştir. İnfluenza A olgularının %16,3’ü H1N1 tipi,
%83,7’si H3N2 tipi olarak izole edilmiştir. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sezon
influenza virüs aktivitesinde ülkemizde de benzer şekilde artış olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre influenza virüsü saptanma oranı %14 olarak bildirilmiştir. Benzer şekilde İnfluenza A-H3N2 virüsü en sık izole edilen alt tiptir. Son bir haftalık Sağlık
Bakanlığı grip surveyans raporuna göre influenza virüsü saptanma oranının %9’dan %14’e
yükseldiği ve influenza virüsüne ek olarak rinovirüs, RSV virüsü ve coronavirüs
enfeksiyonlarının da grip benzeri bulgulara neden olduğu bildirilmiştir. Yine bu rapora göre
son dört haftalık sürede grip benzeri hastalık nedeniyle poliklinik ve hastane başvurularında artış dikkati çekmektedir.

İnfluenza virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonları bazı hastalarda hafif seyirli iken, bazı
hastalarda ağır klinik bulgulara ve ölüme neden olabilmektedir. Gripten korunmanın en
önemli yolu yıllık grip aşısı olunmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle risk
grubundaki kişilere grip aşısı olması önerilmektedir. Risk grubundaki kişiler 65 yaş üstü
yetişkinler, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kronik böbrek hastalığı gibi
kronik sağlık problemi olanlar, 5 yaş altı çocuklar, sağlık çalışanları ve gebeler olarak
sıralanabilir. Aşı 6 aylıktan itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Grip benzeri bir hastalık
geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir, hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır, hasta iken hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı ve yaşanılan mekanlar havalandırılmalıdır.

Bilgilendirme notunu hazırlayan Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma
Grubu’na teşekkür ederiz.
Türk Toraks Derneği