Ana Sayfa İlaç Tirzepatide, SURMOUNT-2’de Obezite veya Fazla Kilolu ve Tip 2 Diyabetli Erişkinlerde yüzde15,7’ye...

Tirzepatide, SURMOUNT-2’de Obezite veya Fazla Kilolu ve Tip 2 Diyabetli Erişkinlerde yüzde15,7’ye Varan Kilo Kaybı Sağladı

Semaglutide, GLP-1 olarak bilinen mide hormonunu taklit ediyor. Bu hormon, yemek yedikten sonra aktif hale geliyor, insülin salgılanmasını hızlandırıyor ve karaciğerin şeker salgılamasını yavaşlatıyor. İlaç, sindirimi geciktiriyor, iştahı azaltıyor ve tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlıyor.

Tirzepatide, daha etkili olması için GLP-1 ve GIP adlı iki hormonu kullanan ilk ilaç. İlaç aynı zamanda insanın canının yiyecek çekmesini ve yemek yemeyi düşünmeyi de engellemek için mideden beyne giden kimyasal sinyalleri hedef alıyor.

“Obesity is a difficult-to-manage disease, and it’s even more difficult for people living with type 2 diabetes,” said Jeff Emmick, MD, PhD, the senior vice president of product development at Lilly, in the statement. “The degree of mean weight reduction seen in SURMOUNT-2 has not been previously achieved in phase 3 trials for obesity or overweight and type 2 diabetes.”

Lilly’s tirzepatide achieved up to 15.7% weight loss in adults with obesity or overweight and type 2 diabetes in SURMOUNT-2

SURMOUNT-2 sonuçlarında 72 haftalık tedavide tirzepatidin (10 mg ve 15 mg) plaseboya kıyasla üstün kilo kaybı sağladığını duyurdu. Çalışma, her iki tahmin için de plaseboya kıyasla tirzepatid için hem ortak birincil hedefleri hem de tüm temel ikincil hedefleri karşıladı . Tirzepatid alanlar, etkililik tahmini ii için vücut ağırlığının %15,7’sine (34,4 lb. veya 15,6 kg) kadar kaybetti . SURMOUNT-2, kronik kilo yönetimi için tirzepatidin etkinliğini ve güvenliğini değerlendiren ikinci küresel faz 3 klinik çalışmadır. Deneme, obezite veya fazla kilolu ve tip 2 diyabetli 938 yetişkin katılımcıyı değerlendirdi.

Tedavi rejimi tahmini iii için sonuçlar şunu gösterdi:

  • Ortalama vücut ağırlığında azalma: %12,8 (10 mg), %14,7 (15 mg), %3,2 (plasebo)
  • Vücut ağırlığında ≥%5 azalma sağlayan katılımcıların yüzdesi: %79,2 (10 mg), %82,7 (15 mg), %32,5 (plasebo)
  • Vücut ağırlığında ≥%15 azalma sağlayan katılımcıların yüzdesi: %39,7 (10 mg), %48,0 (15 mg), %2,7 (plasebo)

Tirzepatidin genel güvenlik profili, daha önce bildirilen SURMOUNT ve SURPASS çalışmalarına ve obezite ve aşırı kilo tedavisi için onaylanan inkretin bazlı tedavilere benzerdi. En yaygın olarak bildirilen advers olaylar, gastrointestinal ile ilişkili olup, genellikle hafif ila orta şiddette olup, genellikle doz yükseltme döneminde meydana gelmiştir. Tirzepatid (sırasıyla 10 mg ve 15 mg), bulantı (%20,2, %21,9), diyare (%19,9, %21,5), kusma (%10,9, %13,2) ve kabızlık (%8,0, %9,0) ile tedavi edilenler için plaseboya kıyasla daha sık bildirilmiştir (%6,3 [bulantı], %8,9 [ishal], %3,2 [kusma], %4,1 [kabızlık])

Tirzepatid, tip 2 diabetes mellituslu erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.

Bu ilaç tip 1 diyabet tedavisi için değildir.