Ana Sayfa Tıp&Sağlık Tip 2 Diyabetli Yetişkinlerin Üçte Birinde Kalp Hastalığı Olduğu Ortaya Çıktı

Tip 2 Diyabetli Yetişkinlerin Üçte Birinde Kalp Hastalığı Olduğu Ortaya Çıktı

Yeni yapılan bir araştırmada, diyabetik olmayan yetişkinlerle karşılaştırıldığında, Tip 2 diyabetli yetişkinlerde kalp hasarını ve görünmeyen veya asemptomatik kardiyovasküler hastalığı gösteren iki protein biyobelirtecinin yüksek seviyeleri arasında bir ilişki bulundu.

Araştırmacılar, 1999’dan 2004’e kadar ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Muayene Anketi kapsamında toplanan 10.300’den fazla yetişkinin sağlık bilgilerini ve kan örneklerini analiz ettiler.

Amaç, Tip 2 diyabetli ve diyabetsiz kişilerde daha önce fark edilmemiş ve semptomsuz bir kardiyovasküler hastalığın, kardiyak protein biyobelirteçlerinin yüksek seviyeleri ile belirlenip belirlenemeyeceğini belirlemekti. Katılımcıların, çalışmaya kaydolduklarında kardiyovasküler hastalık öyküsü bildirmedikleri kaydedildi.

Depolanmış kan örneklerini kullandılar

Araştırmacılar, tüm çalışma katılımcılarından alınan depolanmış kan örneklerini kullanarak iki kardiyak biyobelirteç düzeyini ölçtüler. Ölüm istatistikleri Ulusal Ölüm Endeksi’nden toplandı. Yaş, ırk, gelir ve kardiyovasküler risk faktörlerini ayarladıktan sonra, yüksek troponin ve N-terminal pro-B-tipi natriüretik peptid arasındaki ilişkileri kardiyovasküler ölüm veya tüm nedenlerden ölüm riski ile değerlendirdiler.

Tip 2 diyabetli yetişkinlerin üçte birinde (yüzde 33,4) tespit edilmemiş kardiyovasküler hastalık belirtileri vardı; bu, iki protein belirtecindeki yüksek seviyelerin gösterdiği gibi, diyabeti olmayanlarda ise sadece yüzde 16,1’di.

Risk faktörleri düzeltme yapıldıktan sonra da devam etti

Tip 2 diyabetli yetişkinler arasında, yüksek troponin ve N-terminal pro-B-tipi natriüretik peptid seviyeleri, kandaki bu proteinlerin normal seviyelerine kıyasla, tüm nedenlere bağlı ölüm (sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 78 artan risk) ve kardiyovasküler ölüm (sırasıyla yüzde 54 ve artan riskin iki katından fazla) riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu yüksek risk, diğer kardiyovasküler risk faktörleri için düzeltme yapıldıktan sonra da devam etti.

Yaşa göre ayarlandıktan sonra, genel olarak ve yaş, cinsiyet, ırk/etnisite ve kilo kategorilerinde Tip 2 diyabetli kişilerde yüksek troponin seviyeleri daha yaygındı. Buna karşılık, yaşa göre ayarlandığında, Tip 2 diyabetli kişilerde N-terminal pro-B-tipi natriüretik peptit seviyeleri, Tip 2 diyabetsizlere kıyasla yükselmedi.

Yüksek troponin prevalansı, uzun süredir Tip 2 diyabeti olan ve kan şekeri düzeylerini iyi kontrol etmeyen kişilerde anlamlı olarak daha yüksekti.

Araştırmacılar, “Tip 2 diyabetli kişilerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için genellikle hedeflediğimiz faktör kolesteroldür. Bununla birlikte, Tip 2 diyabetin kalp üzerinde kolesterol düzeyleriyle ilgili olmayan doğrudan bir etkisi olabilir. Tip 2 diyabet, kolesterol plak oluşumundan bağımsız olarak doğrudan kalpteki küçük damarlarda hasara neden oluyorsa, o zaman kolesterol düşürücü ilaçlar kalp hasarını önleyemez”. Araştırmamız, Tip 2 diyabetli kişilerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için statinle ilişkili olmayan ek tedavilere ihtiyaç olduğunu gösteriyor.”